zan_dem_iran@hotmail.com   یاد رفیق آذر درخشان فعال جنبش کمونیستی و جنبش زنان گرامی باد     Womens of 8 March Organization (Iran, Afghanistan)
   
Monday 1st of June 2020
  Nederland   terug
Zonder revolutionaire vrouwenstrijd, geen verandering mogelijk!

Zonder revolutionaire vrouwenstrijd, geen verandering mogelijk!

 

De maand maart brengt zoals steeds de komst van de « Internationale Vrouwendag ». Deze dag is een herinnering aan de heldhaftige strijd van textielwerksters in New York, die de georganiseerde strijd van vrouwen van over de hele wereld inspireerde. Op 8 maart willen we geen bloemen ontvangen of officiële felicitaties. We hebben geen publiciteit nodig of media-aandacht of tientallen statistische universitaire studies die bewijzen dat we onderdrukt worden. We hebben geen medelijden nodig. We vragen ook geen budget om deze dag te vieren, of toestemming om onze strijd te voeren. In deze patriarchale wereld moeten wij, vrouwen, permanent blijven strijden, ongeacht onze leeftijd, nationaliteit, sociale klasse, taal, seksuele oriëntatie of religie. 8 maart is het symbool van de verenigde strijd van vrouwen tegen seksistische onrechtvaardigheid, om een nieuwe wereld te creëren die gebaseerd is op gelijkheid.

8 maart is een dag waarop de straten door vrouwen bezet worden, zodat er gebroken kan worden met essentialistische ideeën die « typische vrouwelijke » eigenschappen willen toeschrijven aan vrouwen. We denken in het bijzonder aan het « moederlijk instinct » , aan de « vrouwelijke charme », en aan elk mogelijk stereotype dat vrouwen wil opsluiten in maatschappelijke functies die hen zijn opgelegd door patriarchale samenlevingen.

8 maart is een dag die het patriarchale imperialisme overal ter wereld in vraag stelt: in alle delen van het maatschappelijke leven, economisch en politiek; zowel in onderdrukte landen, waar het religieuze fundamentalisme elke dag sterker wordt, als in kapitalistische landen, waar vrouwen enkel hun fundamentele burgerrechten verworven hebben, rechten die overigens voortdurend bedreigd worden.

We naderen 8 maart op een moment waarop vrouwen in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië geconfronteerd worden met een onvoorstelbare druk door invasies en imperialistische bezettingen aan de ene kant, en de opkomst van islamitisch fundamentalisme aan de andere kant. Zowel de oorlogszucht en de brutale bezettingen van imperialistische mogendheden, die onder verschillende voorwendselen deze gebieden willen controleren, als de opkomst van archaïsche islamitische groeperingen, dwingen een nog moeilijkere situatie op aan de vrouwen in de regio. In de zogenaamd « ontwikkelde » kapitalistische landen, worden vrouwen even goed onderdrukt. Op verschillende manieren worden ook hun lichamen en levens gecontroleerd door de mannelijke suprematie. Zelfs al worden de vrouwen in Westerse landen beschouwd als gelijk voor de wet, de discriminatie tegen vrouwen bestaat op alle niveaus van het leven en het chauvinistische systeem houdt zichzelf permanent in stand. Geweld tegen vrouwen vindt voornamelijk plaats in de vorm van huiselijk geweld. Het recht op abortus is bovendien beperkt in verschillende landen, waardoor er vaak betogingen zijn tegen de onderdrukking van vrouwen.

De strijd van vrouwen op het mondiale niveau is een bron van inspiratie voor ons en voor al diegenen die vastberaden zijn om de onderdrukking en de onderwerping van vrouwen uit te roeien. Er is geen twijfel mogelijk dat dat een moeizame en pijnlijke weg is. Maar de situatie en de omstandigheden van miljoenen vrouwen over de hele wereld zijn zo dat we geen enkele beledigende en verachtelijke behandeling meer toestaan. Met deze dag wil ‘Het Belgische platform van vrouwen van 8 maart’ een oproep lanceren aan al diegenen die in strijd zijn, om zich bij ons te voegen voor een internationale actie; een oproep om een einde te brengen aan de onderdrukking van vrouwen.

De georganiseerde, gegeneraliseerde en revolutionaire strijd van vrouwen is de sleutel voor de overwinning!

Het is tijd om onze ketenen te breken!

Neen aan het patriarchale imperialisme! Neen aan het religieuze fundamentalisme!

Vrouwen, laten we wakker worden! De strijd en het verzet hebben geen speciale gelegenheid nodig.

De revolutie heeft geen uitnodiging nodig.

Laten we onze zussen en vriendinnen terugvinden en ons voegen bij diegenen die deel uitmaken van deze revolutionaire transformatie.

Laten we onze moed tonen, onze macht, onze woede, onze kracht en onze wil.

Wij kunnen en moeten diegenen verdedigen die het meest onderdrukt worden en gedwongen tot stilte.

Wij kunnen en moeten de wereld redden.

Wij kunnen en moeten alle ketenen van onderdrukking en uitbuiting verbreken.

 

Wanneer : Zaterdag 5 maart 2016 om 12u30

Waar : Muntplein, 1000 Brussel

Het Belgische platform van vrouwen van 8 maart

De organisatoren : De Unie van Socialistische Vrouwen/ L’Union des Femmes Socialistes / skb-aveg@hotmail.com

De Organisatie van Vrouwen van 8 maart / L’Organisation des Femmes du 8 mars (Iran-Afghanistan) / www.8mars.com

Het Koerdisch Instituut van Brussel / L’Institut Kurde de Bruxelles / www.kurdishinstitute.be

De Beweging van Koerdische Vrouwen in België / Le Mouvement des Femmes Kurdes en Belgique

 

 
 تعداد صفحه: 3  تعداد رکورد: 51  صفحه: 1 1    2    3   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠