zan_dem_iran@hotmail.com   برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی از پای نمی نشینیم!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
21 Aug 2019
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
  برگشت   نشريات
برگرفته از هشت مارس شماره 15

نشریه شماره15  تشکل زنان 8 مارس

حمایت کنندگان...

سازمان ها و تشکلات زنان

متن کامل پیام های تشکلات زنان (به زبان اصلی) در سایت کارزار مندرج است. در این شماره نشریه سعی کردیم تا حد امکان گزیده ای از پیام ها را، بخصوص آنها که به فارسی نبود، در دسترس خوانندگان قرار دهیم. آنچه در زیر می خوانید فقط اسم تشکلاتی است که هر یک به نحوی از راهپیمائی کارزار دفاع کردند.

متن گزیده ای از پیام ها در صفحات قبل درج شده است. - هشت مارس

 •   ابتکار فمینیستی

•   انجمن زنان رنگها - آلمان

•   انجمن زنان لیزا- فرانكفورت

•   انجمن زنان مراکشی در هلند

•   بنیاد بین المللی زنان آزاد

•   جاروی پرنده (تشکل زنان ترکیه علیه خشونت)

•   جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا)

•   جمعیت مبارزه برای آزادی زنان ایران

•   جنبش دمکراتیک اروپائی زنان- هلند

•   جنبش زنان دمكراتیك اروپا

•   حزب فمنیست آلمان

•   دسته هشت مارچ- افغانستان

•   رادیو صدای زنان به زبان کردی

•   سازمان آزادی زن و کمپین بین المللی دفاع از حقوق زنان در ایران

•   سازمان زنان آمریکای لاتین

•   سازمان زنان افغانستان در هلند

•   سازمان زنان ایرانی دالاس

•   سازمان زنان کوراژ (آلمان)

•   سازمان سراسری زنان برعلیه اخراج (پناهجویان)

•   کانون اندیشه زنان ایرانی در آلمان

•   کانون بین المللی زنان پیشرو

•   كانون زنان آزاده (برون مرزی)

•   كانون زنان ایران

•   کلکتیو ضد مردسالاری

•   کمپین بین الملی دفاع از حقوق زنان در ایران

•   کمیته دفاع از زنان کرد

•   کمیته همبستگی با راهپیمائی بزرگ زنان در روز جهانی زن در اروپا – نیویورک . آتلانتا

•   کمیسیون زنان سازمان اتحاد فدائیان خلق

•   گروه فمینیستی بدون مرز – آلمان

•   موسسه زنان نیجریه ای در هلند

•   نهاد انترناسیونالیستی زنان آزاد

•   نهاد دمکراتیک زنان- ترکیه

•   برخی از مجامع زنان در آلمان

 

 

احزاب و سازمان های سیاسی دیگر

 لیست و متن کامل پیام ها و یا نامه های احزاب و سازمان های سیاسی که هریک  به نحوی از راهپیمائی کارزار حمایت کردند.  - هشت مارس

 

•   اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ ایران – هلند

•   اتحادیه ایرانیان سوسیالیست – آمریکای شمالی

هشت مارس روز مبارزه برای آزادی و برابری زنان در سراسر جهان است. زنان ایران این روز را گرامی خواهند داشت تا اهمیت تاریخی و جهانی آنرا به آگاهی عموم مردم برای کسب برابری حقوقی، سیاسی، اجتماعی و جنسی با مردان تبدیل کنند.

تجربه سالهای قبل و بعد از انقلاب بهمن 75 به زنان ایران آموخته است که فاصله گسترده بین طبقات و اقشار جامعه برخورد مساوی در برابر قانون را غیر ممکن ساخته است. علاوه بر آن موانع فرهنگی که خود ناشی از این نابرابری طبقاتیست اکثرأ مانع از حق طلبی زنان میشود. تنها براندازی جمهوری اسلامی بدست محرومان و زحمتکشان ایران تغیر این قوانین ضد زن و جدایی دین از دولت را مهیا خواهد نمود.

ما ضمن پشتیبانی از کارزار شما و راه پیمائی تان در روزمارس در هلند اعلام میداریم که در حد توان خود در کنار شما بوده و ما نیز در این روز در شهر های مختلف آمریکا مراسمی را برگزار خواهیم کرد. 12  ژانویه 2006، 22 دی 1384

 

•   اتحاد فدائیان کمونیست

•   فعالین چریکهای فدایی خلق ایران – هلند

•   جنبش نوین کمونیستی

•   حزب رنجبران ایران

زنان انقلابی و مبارز، رفقا و دوستان !

کارزار به حق شما برای لغو کلیه قوانین و مجازاتهای اسلامی ضدزن، نه تنها خواست زنان تحت استثمار و ستم چندلایه ای در ایران، بلکه خواست تمام زنان و مردان آزادی خواه و انقلابی در ایران و جهان است که حاضر به قبول بکارگیری ارتجاعی ترین قوانین مذهبی در مورد زنان نیستند.

روشن است در رژیمی که بنیادش حکومتی دینی می باشد، زنان اولین قربانیان آن هستند. این نظام تا دم مرگ از اعمال ستم قرون وسطائی نسبت به زنان باز نخواهد ایستاد. لذا و برای تسریع مرگ حتمی آن ، مبارزات پیوسته و مداوم زنان علیه رژیم ولایت فقیه می تواند پتک کوبنده ی گرانی باشد که، درصورت هماهنگ شدن با مبارزات کارگران و زحمت کشان، خواهد توانست بالاخره کاخ پوشالی این جرثومه ی فساد را درهم کوبیده و نهایتا آن را به زباله دانی تاریخ بیاندازد.

کارزار شما و راه پیمائی تان به سوی دادگاه لاهه در روز 8 مارس ـ روز پرافتخار و غرورآفرین زن ـ روزی که معرف سمبل مبارزه برای آزادی و رهائی زن بوده و در آن باردیگر زنان و مردان مبارز سوگند وفاداری شان را به رهائی زنان و از این طریق رهائی کل بشریت از قید و بند نظامهای طبقاتی متکی بر استثمار فرد از فرد، تجدید می کنند، پرمعنا و ارزشمند است.

حزب رنجبران ایران پشتیبانی خود را از این کارزار اعلام داشته و موفقیت آن را در افشای رژیم ولایت فقیه ایران و برانگیختن جهانیان به پشتیبانی از مبارزات قهرمانانه و رهائی بخش زنان ایران، آرزومی نماید .

15 فوریه 2006 ـ حزب رنجبران ایران

 

•   حزب سوسیالیست ایران

•   حزب سوسیالیست هلند

•   حزب کار ایران (توفان)

رفقای گرامی ،  زنان مبارز و انقلابی!

حزب ما از ابتکار بجای شما به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن حمایت میکند. راهپیمایی شما زنان مبارز و انقلابی از کشور آلمان به هلند  گرمابخش مبارزات ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی زنان ایران، زنانی که با یکی از سیاه ترین رژیمهای قرن دست و پنجه نرم میکنند، می باشد.

در عصر ماهیچ نهضت تاریخی بدون شرکت فعال زنان نمی تواند وجود داشته باشد و به کامیابی برسد. تاریخ کشور ما گواه روشنی بر این حقیقت است. زنان ایران سهم بزرگ و شایسته ای درمبارزات خلقهای ایران داشته اند و بدون تردید در آینده نیز خواهند داشت.

زنان ایران نیمی از سکنه کشورند اما نیمی محروم تر و رنجکش تر. زنان مانند مردان از کلیه بلایای اجتماعی و اقتصادی ناشی از سلطه ارتجاعی رژیم اسلامی در رنج اند. اما میان زنان و مردان عدم تساوی شدیدی بچشم میخورد. زنان دریک رشته ازحقوق سیاسی و اجتماعی و حقوقی که مردان از آن برخوردارند، محرومند. زنان ایران  نه تنها در معرض نابرابری و تبعیض طبقاتی و پی آمدهای  اجتماعی مترتب از آن  قرار دارند، بلکه  از آن نظر شایان توجه خاصی هستند  که در سیستم و نظامی زندگی میکنند که بدون مبالغه بر آپارتاید جنسی استواراست. ستون ها وارکان این آپارتاید جنسی برقانون گزاری کشور ، برشرع اسلامی ، بر نظام ولایت فقیه و برفرهنگ و سنتهای بشدت واپسگرای فئودالی و مرد سالاری بنا گردیده است. این روبنا و فرهنگ های پوسیده را ملت های دیگر کوشیدند  با انقلابات بورژوائی  200 سال پیش به زباله دان تاریخ بسپارند. زمامداران عباپوش و عمامه بسر ایران، پس مانده های فسیل شده آن از اعماق قرون وسطا بیرون کشیده اند واصراردارند آن رابه زنان ایران تحمیل کنند. 

فقط درجامعه سوسیالیستی است که زنان امکان می یابند کلیه استعدادهای جسمی و روحی خودرا به کاراندازند و در پروسه تولید اجتماعی فعالانه شرکت جویند. بیهوده نیست که رهائی زنان از هرگونه قید اجتماعی و تساوی حقوق آنان درتمام شئون سیاسی، اقتصادی  و اجتماعی یکی از  اصول مرامی احزاب مارکسیست لننیست جهان و جزو لایتفک مبارزه این  احزاب است.

حزب ما به شما درود میفرستد و دراین راهپیمایی ونبرد علیه ارتجاع اسلامی و امپریالیسم  برایتان موفقیت آرزو میکند.

با درودهای انقلابی

11 فوریه 2006

 

•   حزب کمونیست انقلابی، (کمیته تشکیلاتی) - کانادا

•   حزب کمونیست ایران

•   حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست)

زنان مبارز و انقلابی :

ما همبستگی خود را با ابتكار عمل جسورانه شما اعلام می داریم و ضمن استقبال گرم از این حركت مبارزاتی، به نوبه خود تلاش و فعالیت خواهیم کرد تا راهپیمائی شما (از کشور آلمان به هلند) هر چه با شكوهتر برگزار شود.

ما از همه زنان و مردان آزادیخواه در خارج از كشور می خواهیم كه با شركت در این راهپیمائی بزرگ، هشت مارس امسال را به یك روز فراموش نشدنی در جنبش زنان ایران و همبستگی آن با جنبش جهانی زنان بدل كنند.

رژیم جمهوری اسلامی، از فردای به قدرت رسیدن سركوب زنان را آغاز كرد. سلب  كلیه حقوق دمكراتیك زنان از شاخص های اصلی این حكومت زن ستیز مذهبی است. طی بیست و هفت سال گذشته، سركوب دائم و مستمر زنان یكی از جبهه های اصلی تعرض سیاسی و ایدئولوژیك جمهوری اسلامی علیه مردم بوده است. چنین شرایطی، مبارزه و مقاومت زنان را به یكی از عرصه های اصلی نبرد مردم علیه این رژیم زن ستیز و ارتجاعی بدل كرده است.

به نظر ما تاکید بر مسئله زن و تقویت مبارزه رهائیبخش زنان بخشی از تقویت ایدئولوژی و فرهنگ كمونیستی در میان مردم  و بخصوص در میان کارگران است. ایدئولوژی و فرهنگ كمونیستی به این  معنا كه در مقابل همه و هرگونه روابط اجتماعی و افکار ستمگرانه در جامعه، خانواده و در مناسبات میان زن و مرد باید ایستاد و آنرا سرنگون كرد. دگرگونی همه و هر گونه رابطه اجتماعی ستمگرانه و افكار و ایده های ستمگرانه و تبعیض آمیز چه در میان اعضای طبقه كارگر و چه در میان دیگر بخشهای جامعه مسئله حیاتی طبقه كارگر است. بدون مبارزه آگاهانه علیه روابط ستمگرانه ای كه میان زنان  و مردان است، برپائی جهانی نوین امكان پذیر نیست.

ستمگری مرد بر زن موجب شکافی مهم در طبقه کارگر شده است که بدون برخورد جدی به آن، اتحاد صفوف طبقه کارگر ممکن نیست. بخصوص در شرایطی که نیروی کار بشدت زنانه شده و بخش بزرگی از طبقه کارگرایران و جهان را زنان تشکیل می دهند.

بدون شک ضربه وارد آوردن بر ستم جنسیتی چهار بند نظام سیاسی در ایران را به لرزه می اندازد؛ نه تنها به آگاهی و طغیانگری و توان نیمی از طبقه كارگر می افزاید بلكه نیم دیگر (مردان) را نیز از بند ایده های كهن رها کرده و رزمش را برای سرنگونی نظم کهن طبقاتی آگاهانه تر و استوارتر می کند. هیچ طبقه ای به اندازه طبقه كارگر در براه افتادن جنبش انقلابی زنان ذینفع نیست؛ زیرا  تنها طبقه ای است كه رهائی اش در گرو رهائی تمامی بشر از قید هر شکل از ستم و استثمار است.

این كارزار فرصت مناسبی را برای جنبش كمونیستی ایران فراهم کرده كه یك بار دیگرهمبستگی خود را از مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان ابراز دارد و پیوندهای خود را با جنبش زنان تازه کند.

زنجیرها را بگسلیم! خشم زنان را به مثابه نیروی قدرتمندی در راه انقلاب رهاکنیم!

 ژانویه 2006

 

•   شورای هماهنگی اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ ایران

دوستان و رفقای عزیز: شورای هماهنگی " اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ ایران" صمیمانه از این كارزار حمایت می كند و امیدوار است که پیروزی بزرگی برای زنان بدست آورد. ما نیز در كنار شما برای موفقیت كارزار مبارزه خواهیم کرد. امیدوارم كه بتوانیم در راهپیمائی بزرگ زنان علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی در 8 مارس 2006 در كنار شما باشیم.

دست شما را به گرمی می فشارم.

با آرزوی تلاشی سرسختانه و استواری  

به امید پیروزی

2006/01/08

 

•   حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان

به زنان رزمنده و انقلابی ای که " کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن و مجازات های اسلامی در ایران " را سازماندهی کرده و به پیش می برند !

رفقا و دوستان همرزم !

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با کلیت کارزار شما و بطور خاص با ابتکار مبارزاتی دلاورانه راهپیمائی روز هشت مارچ امسال ، اعلام همبستگی می نماید . یقینا مفهوم راهپیمائی روز هشت مارچ تا " محکمه لاهه "، دادخواهی از این مرکز قضائی امپریالیستی و استغاثه به بارگاه قدرتمندان جهانی امپریالیست ، که در شرایط کنونی گردانندگان اصلی این " محکمه بین المللی " هستند و از آن در جهت پیشبرد اهداف شان استفاده می نمایند، نمی باشد .

بطور خاص سازماندهی راهپیمائی رزمجویانه تا "محکمه لاهه " به مفهوم تحت فشار قرار دادن ارتجاع زن ستیز جمهوری اسلامی ایران از طریق چنین محکمه و گردانندگان اصلی آن نیست و نمی تواند باشد. راهپیمائی شما یک حرکت مبارزاتی اعتراضی مبتکرانه، نه تنها علیه جمهوری اسلامی ایران ، بلکه علیه کلیت زن ستیزی اسلامی و حامیان غیر اسلامی ، جهانی و امپریالیست آن یا به بیان دیگر علیه کلیت شوونیزم مرد سالار در جهان است . از این جهت ، راهپیمائی رزمجویانه شما ، اعلام همبستگی شجاعانه شما با مبارزات زنان افغانستان علیه زن ستیزی اشغالگران امپریالیست و جمهوری اسلامی دست نشانده آنها نیز می باشد .

مبارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن و مجازات های اسلامی در ایران و به بیان کلی تر ، مبارزه علیه شوونیزم مرد سالار در ایران، بخش مهمی از مبارزه بخاطر پیروزی انقلاب در ایران است . از این نظر کارزار شما و بطور خاص راهپیمائی هشت مارچ یک گام عملی شایسته و قابل قدر در خدمت به مبارزات انقلابی در جهان محسوب می گردد .

درود های گرم و تمنیات صمیمانه ما را برای موفقیت راهپیمائی هشت مارچ بپذیرید!

 

•   حزب مارکسیست لنینیست آلمان

•   سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران (کومه له)

•   کومه له سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران

دوستان و رفقای عزیز

طی بیست و هفت سال گذشته زن ایرانی علاوه بر تحمل رنج ستم مضاعف، ظلم تبعیض اسلامی را نیز به دوش کشیده است.

جمهوری اسلامی با استفاده از قوانین زن ستیز اسلام و فرهنگ مردسالارانه موجود در جامعه، تلاش نمود که زن ایرانی را به حاشیه برده و او را در خانه محبوس کند. این رژیم در طول سالهای سیاه حکومتش از هیچ جنایتی برای به شکست کشاندن مبارزات زنان کوتاهی نکرد.اما زن ایرانی از همان آغاز بر علیه سیاستهای حکومت اسلامی بپا خاست و در هر امکان و فرصتی انزجار خود را از این حکومت و قوانینش بنمایش گذاشت. مبارزه زنان برای دست یابی به حقوق پایمال شده اشان با مبارزه برای سرنگونی این رژیم توام بوده و هست.

ما همبستگی خود را با ابتکار جسورانه شما اعلام می داریم و ضمن استقبال از این حرکت با شما همکاری می کنیم. از همه زنان و مردان آزایخواه می خواهیم برای تقویت این حرکت اعتراضی در آن شرکت نمایند.

گرامی باد هشت مارس

 

•   سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران

•   سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

•   سازمان جوانان حزب سوسیالیست ایران

سازمان جوانان حزب سوسیالیست ایران از راهپیمایی بزرگ زنان علیه قوانین ضد زن ستیز جمهوری اسلامی که در ماه مارس 2006 سازمان می یابد، قویا پشتیبانی کرده و تمام عیار در آن شرکت خواهد کرد. 

3 ژانویه 2006

 

•   سوسیالیست های انترناسیونال هلند

•   سوسیالیستهای انقلابی کردستان

•   فعالین چریکهای  فدایی خلق ایران- هلند

•   كمیته تشكیلات سازمان كارگران انقلابی – راه كارگر

دوستان و رفقای عزیز  کارزار مبارزه برای لغو قوانین ضد زن و مجازات اسلامی در ایران

با سلام: کمیته تشکیلات  سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر،  حمایت خود را از این کارزار ( راهپیمایی 8 مارس ) اعلام می کند. ما امیدوار هستیم که باهمت و پیگیری همه زنان مبارز و شرکت همه جانبه  در این کارزار، دست آورد بزرگی به دست آوریم. دستتان را به گرمی می فشاریم  

15 ژانویه 2006 

 

•   كمیته خارج كشور حزب كمونیست ایران

در آستانه 8 مارس از کارزار علیه قوانین ضد زن و راهپیمایی اعتراضی به جلو دادگاه لاهه حمایت کنیم!

آپارتاید جنسی و اعمال سیستماتیک قوانین ارتجاعی مذهبی تحت حاکمیت سیاه رژیم جمهوری اسلامی 27 سال ایت که جامعه ایران را به جهنمی برای زنان، کارگران و مردم آزایخواه تبدیب کرده که در آن زنان در موقعیت جنس دوم و ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم گشته و صدای اعتراض آنها علیه این بردگی سیاسی، اجتماعی به وحشیانه ترین شکل سرکوب می شود.

جنبش زنان در مقابل نظام سرکوبگر و زن ستیز جمهوری اسلام به درازی عمر ننگین این رژیم در جریان بوده و امروز به یک واقعیت انکارناپذیر اجتماعی تبدیل شده است.

اکنون در شرایطی که بیداری سیاس در صفوف زنان کارگر و زحمتکش گسترش پیدا کرده و این بخش از زنان هر روز بیش از روز پیش به ریشه های طبقاتی ستمکشی زنان و ضرورت پیوند مبارزاتشان به جنبش کارگری پی می برند، گرایش بورژوا لیبرالی در درون جنبش زنان تلاش می کند تا جنبش زنان را از به مصاف کشیدن نظام سرمایه داری که بانی همه بی حقوقی ها و تسلط فرهنگ مرد سالار و عامل اصلی تداوم آپارتاید جنسی و بردگی مزدی است باز دارند.

تحقق برابری واقعی زن و مرد، تامین حقوق و آزادیهای انسانی زنان و رشد و شکوفایی واقعی استعدادهای آنان جز با مبارزه و به مصاف کشیدن اساس و ارکان نظام سرمایه داری، این ستستم سرتاپا تبعیض و نابرابر،بوقوع نخواهد پیوست و این مهم بدون به میدان آمدن زنان کارگر و زحمتکش در ابعاد وسیع اجتماعی و بدون پیوند و همبستگی با جنبش طبقه کارگر و محرومان جامعه امری بغایت دشوار است، انقلاب، دگرگونی و برچیدن نظام سرمایه داری بدون مشارکت وسیع جنبش اجتماعی زنان و بدون پیوند و همبستگی این جنبش با جنبش طبقه کارگر و بدون تامین هژمونی گرایش رادیکال و سوسیالیستی در این جنبش ها به پیروزی نخواهد رسید.

کارزار مبارزه برای لغو قوانین ضد زن و راهپیمایی 4 مارس از آلمان به دادگاه لاهه در هلند، تلاشی است برای هر چه رساتر کردن ندای حق طلبانه زنان علیه قوانین و احکام قرون وسطایی وعلیه فرودستی نیمی از جامعه .

این کارزار در همان حال می تواند بعنوان تریبون موثری برای گستراندن افق سوسیالیستی در جنبش زنان و افشای هر چه وسیعتر رژیم سرمایه جمهوری اسلامی در  سطح بین المللی بکار گرفته شود.

ما ضمن گرامی داشت پیشاپیش 8 مارس روز جهانی زن، همه زنان و مردان آزایخواه، احزاب رادیکال و تشکلهای کارگری و نهای های ترقی خواه را به حمایت از این کارزار و شرکت در راهپیمایی بزرگ آلمان به لاهه فرا می خوانیم.

زنده باد 8 مارس، زنده باد برابری زن و مرد!

زنده باد سوسیالیسم!

82 ژانویه 2006

 

•   موسسه X – Y   سازمان چپ و رادیکال هلندی

•   هسته اقلیت

هسته اقلیت از راهپیمایی ٨ مارس ٢٠٠٦ نه تنها حمایت میکند، بلکه خود را از ابتدا در کنار شما میدانسته است. ما همه نیروهای انقلابی و آزادیخواه را به سهم خود به شرکت در این راهپیمایی فراخوان میدهیم.

سرنگون باد جمهوری اسلامی!

برقرار باد جمهوری شورایی!

فوریه 6002

 

•   هواداران حزب کار ایران (توفان) – هلند

•   هیات هماهنگی اتحاد چپ کارگری

دوستان عزیز: بدینوسیله حمایت اتحاد چپ کارگری از راهپیمایی 8 مارس 2006 را اعلام میکنیم و امیدواریم درمشارکت و انعکاس گزارشها و اخبار این حرکت با شما همراه گردیم .

از « کارزار زنان علیه کلیه قوانین نا برابر و مجازات های اسلامی» حمایت می کنیم

به مناسبت 8 مارس « روز جهانی زن» هر ساله زنان و مردان آزاده ی بیشماری در سراسر دنیا این روز را جشن می گیرند و گرامی می دارند. روزی که تاریخچه ی آن به پیکار دلیرانه ی زنان کارگر و زحمتکش آمریکا در سال 1908 با بر پائی تظاهرات با شکوهی در شهر نیویورک بر می گردد؛ و در سال 1910 به پیشنهاد کلارا زتکین کمونیست بر جسته، در کنگره بین المللی سوسیالیست ها روز 8 مارس به عنوان روز جهانی زن تعیین می شود. به این ترتیب مارزه و همبستگی زنان کارگر و زحمتکش با اهداف حق طلبانه اش، طبقه ی ستمگر را به مصاف می طلبد و برای لغو قوانین ظالمانه و نا برابر نظام سرمایه داری قد برافراشت و خیلی زود جهانی شد. جنشن ها، مراسم ها و برنامه هائی که در اقصا نقاط گیتی به این مناسبت برگزار می گردد از طرفی افشا کننده ی چهره ی زشت و ستمگرانه ی جهان سرمایه داری و مرد سالار می باشد؛ و از طرف دیگر جلوه ای است از رزم مشترک و همبستگی بین المللی شیر زنانی که نظم موجود را دیگر سر بر تابیدن ندارند.

ابتکار راهپیمائی پنج روزه از آلمان به هلند قبل از هر چیز افشا کننده ی بیش از پیش چهره ی پلید و زن ستیز رژیم جمهوری اسلامی  حاکم بر ایران در عرصه ی بین المللی و همبستگی با مبارزات زنان آزاده در ایران خواهد بود.

ما ضمن همبستگی و حمایت از این حرکت تردید نداریم که رهائی تمامی نوع بشر از شر کامل و قطعی تبعیض و بی عدالتی تنها و تنها در گرو سرنگونی قهر آمیز نظام های سرمایه داری و بر چیدن سیستم کارمزدی و استثمار انسان از انسان است.

دوستان و رفقای گرامی درود بر شما! 8 مارس « روز جهانی زن» را به شما تبریک می گوئیم.

دستتان را به گرمی می فشاریم و از خواستهای مبارزاتی شما پشتیبانی می کنیم.

مارس 2006- هلند

 

 

سازمان ها و تشکلات دمکراتيک

 •   اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

•   اشغالگری (فلسطین) را متوفق کنید

•   افسانه غیرقانونی ها

•   انجمن حقوق بشر ترکیه – هلند

•   انجمن دانشجویان ایرانی درهلند

•   انجمن دانشجویان بین النهرین

•   انجمن یاران

•   بخشی از زنان و مردان انجمن كردها در فرانكفورت

•   پلاتفرم برعلیه جنگ جدید

•   پلاتفرم سراسری پناهندگان افغانستان در هلند

•   پیوند متدینین برای عدالت و صلح

•   تلاش- کانون حمایت از مبارزات مردم ایران- کلن- آلمان

•   جمعی از زنان و جوانان فعال جنبش زنان در تهران

•   جمعی از زنان و مردان پناهجو در ترکیه

•   جمعی از کارگران پیشرو تبعیدی در سوئیس

•   جمعی از فعالان چپ جنبش دانشجویی

•   جمعی از كارگران پیشرو تبعیدی در سوئیس

•   جمعیت الغای کار کودکان در ایران

•   جمعیت مبارزه برای آزادی زنان

•   جنبش انقلابی جوانان افغانستان

•   جنبش مقاومت مردم جهان (شاخه برلین)

•   جنبش مقاومت مردم جهان - شاخه اروپا

•   جنبش های بنیادین هلند

•   حزب سیاسی خارجیها در هلند

•   حزب شهر دنهاخ (لاهه)

•   رادیو پژواک در ونکور- کانادا

•   رادیو صدای آشنا- فرانكفورت

•   سازمان اروپائی - مدیترانه ای توسعه ومهاجرین

•   سازمان پناهندگی پرایم- هلند

•   سازمان سراسری غیرقانونی ها و بی مدرک ها

•   سازمان مستقل پناهندگان ایرانی در روتردام

•   سازمان ملی دموکراتیک آوارگان افغانی

•   شورای ایرانیان دمکرات - مترقی ماینز

•   شورای هماهنگی  ایرانیان هامبورگ

•   فدراسیون کارگران ترکیه

•   فصلنامه کودکان و جوانان – داروگ

•   سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

•   كاروان (برای دفاع از حقوق پناهندگان) (مركب از 30 ملیت)

•   کارگاه هنر ایران

•   کانون آرش ( سازمان پناهندگی)

•   کانون حمایت از مبارزات مردم ایران - تلاش- کلن

•   کانون خاوران

•   کانون زندانیان سیاسی (درتبعید) – هلند

•   کانون وکلای حقوق بشر

•   کلیسا و صلح

•   کمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در وین

•   کوری هونه ری لاوانی شورش ( گروه هنری جوانان انقلابی کرد)-فرانکفورت

•   گروه آزاد پناهندگان

•   گروه موسیقی کردی

•   موسسه مددکاری اجتماعی و خدمات سلامتی

•   نشریه دانشجویی بذر

•   نهاد ایرانیان در حرکت

•   نهاد فرهنگی پیشرو - پاکستان

•   نهاد بسفر و دامن جهانی

•   نیروهای منفرد چپ

 

 اسامی افراد حمایت کننده

 فریناز آریانفر ، سیبل آستراجی اوغلو ، فرنگیس آسیوند ، بیتا اصغری ، پولا آلمن – آکادمی انگلستان ، فرانک آئینی ، آناهیتا اردوان ، اروند ،  نادره افشاری ، نسرین امیرصدقی، جعفر امیری، نوال ال سعداوی ،  پویان انصاری ، لی اونستو ، ماریلین باک ، سيمين بهاری ، لاله پايدار، فرزانه تاییدی ، سودا جاویدان، ايرج جنتی عطائی، امیر جواهری، سوزان جورج، ناهيد حدادی ، گلاویژ حسینی، هادی خرسندی، رضا داوودی، رادا دسوزا، منوچهر دوستی ، دیپ - از پاکستان، صبا راوی، بهرام رحمانی ، فریده رضایی،  شکوه رمضانی، مسعود رئوف، سیسیلیا سپنس ، سهیلا ستاری، سیامک ستوده، زهره ستوده ، عباس سماکار، زهره شجاعی، شاهو شريفی ، شکوفه ، شکیب – م، اليزابت شنايدر، مهرداد صبوری، رویا طلوعی، شکوه عاطفی ،امیر عزتی، فاروق فارانی ،خانم فاولر، ثریا فتاحی، شایق فرد، امیر قاضی پور، شیلا قنبری ، بهزاد کاظمی، نازيلا كريمی ، نينا كريمی، خانم پرفسور کوپر، فریدون گیلانی، ماری لو گرینبرگ ،شهرزاد مجاب، فریبا مرزبان ، رضا مرزبان، عباس مظاهری، علی مظاهری ، میلا مسافر، داوود مقدوری، مسعود معمار، سوسن مولا، موناهیتا، نادر از جنوب، خالده نيازی، رها نیکو، بصير نصيبی، لیا هارو ،جهانگیر هاشمی، تریزا  هاموند ،لیلا هانی ، ماریام هلی لوکوس،مینو همیلی ،ستفن واتز ،سوزان وایزمن، سابین ودل ، آنا ویلاتز

 

  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠