zan_dem_iran@hotmail.com   8 مارس روز اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان گرامی باد!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
21 Feb 2020
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
  برگشت   نشريات
هیولای جنگ بر فراز آسمان ایران

نشریه شماره15  تشکل زنان 8مارس

هیولای جنگ بر فراز آسمان ایران

 

بوش و دولت او اعلام کرده اند با قطعنامه شورای امنیت یا بدون این قطعنامه در صدد تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی هستند. این تعیین تکلیف از طریق حمله نظامی، تحریم اقتصادی و گزینه های دیگر هم زمان به پیش خواهد رفت. آنها اعلام کرده اند که طرح ها آماده است و تدارکات برای به عمل در آوردنشان آغاز شده است. دفاتر «رهبر سازی» مشغول تدارک انقلابی مخملی اند. طرح تحریم اقتصادی روی میز شورای امنیت سازمان ملل است و ..... دیگر نمی توان گفت شبح جنگ اینک هیولای جنگ در کمین آسمان ایران است.

 

 دلایل جنگ و مخاصمات بین آمریکا و ایران بر سر چیست؟

سران جمهوری اسلامی می گویند بخاطر منافع ملی باید به فناوری هسته ای دست یابد و شعار «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» را سر داده اند.

بوش و شرکای اروپائی اش مانند دولت انگلیس و آلمان و فرانسه می گویند نگران امنیت اسرائیل هستند، نگران دمکراسی در ایران هستند، نگران سرکوب زنان هستند و خلاصه اینکه نگرانند از اینکه یک دیکتاتور به سلاح اتمی دست یابد. بوش و شرکا می گویند داشتن سلاح هسته ای برای رژیم های غیر دمکراتیکی چون ایران یعنی تهدید امنیت جهان و بوش بعنوان نماینده خدا روی زمین وظیفه دارد امنیت جهان را (البته با توسل به ماشین جنگی مرگبار آمریکا) تامین کند.

 

 هر دو طرف دروغ می گویند

تنش و تخاصمات بین دولت آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی هیچ ربطی به منافع زنان ایران، مردم ایران و یا مردم جهان ندارد. کارنامه هر دو اینها کارنامه ای مملو از تحقیر ملی، نقض حقوق پایه ای مردم، سرکوب زنان و از همه مهمتر استثمار مردم ستمدیده جهان است. جمهوری اسلامی بیش از27 است که حقوق مسلم زنان ایران از جمله حق اولیه انتخاب پوشش، حق زنان بر بدن خود، حق زنان بر سرنوشت خود، حق طلاق، حق سفر، حق سرپرستی از فرزند و بسیاری از حقوق دیگر زنان را توسط قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی مانند سنگسار، شلاق و زندان و شکنجه سلب کرده است.

 

جمهوری اسلامی میلیونها کارگر را از حق داشتن تشکل های مستقل خود محروم کرده و کوچکترین اعترض را با سرکوب پاسخ می گوید. هم اکنون دهها دانشجو فقط بخاطر اعتراضات صنفی خود در زندان های رژیم جمهوری اسلامی بسر می برند، بسیاری از آنها شکنجه شده اند.... مردم ایران از ابتدائی ترین حقوق انسانی محرومند و از تصمیم گیری در مورد استفاده از حق فناوری هسته ای هنوز فاصله دارند. اما شعار حق فناوری هسته ای از جانب سران جمهوری اسلامی وسیله ای برای بقا و تداوم این رژیم جنایتکار است.

 

  در آمریکا از زمان به قدرت رسیدن بوش سلب حقوق زنان از طریق ممنوعیت سقط جنین و ازدواج همجنسگرایان تا تشویق و ترغیب عقب مانده ترین سنن و خرافات مذهبی ضد زن و بازپس گرفتن آزادی های دمکراتیک مردم به امر روزمره دولت وی تبدیل شده است.

 

شکنجه های زندانیان در زندان های ابوغریب و گوانتامونا تنها یکی دیگر از کارنامه های ننگین و ضد انسانی دولت بوش است.

 

تاکید بر اینکه قانون اساسی عراق باید از اسلام نشات بگیرد از طرف دولت بوش و مشاوران سیاسی اش به دولت دست نشانده عراق دیکته شد. اینکه زنان عراقی باید از این پس حجاب داشته باشند و تحت قوانین اسلامی نصف انسان محسوب شوند ارمغان ماموریت ارتش های اشغالگر امپریالیستی در عراق است. تجاوز و ربودن زنان در عراق زیر چکمه های سربازان آمریکایی و حکومت دست نشانده از دیگر دستاوردهای «دمکراسی» به سبک آمریکایی است. از زمان قدرت گیری دولت کردی ساخت آمریکا قتل های ناموسی زنان بطریقی هشدار دهنده افزایش یافته است. دولتی که قرار است ویترین رهائی به سبک آمریکائی در منطقه بشود. تجاوز سربازان آمریکایی به زنان زندانی عراقی ابعاد رسوا کننده ای بخود گرفته است. هنوز در افغانستان زنان زیر برقع هستند و کماکان واپسگرایان اسلامی بر آنها حکومت می کنند. اینها همه دستاورد لشکرکشی «ایساف» در افغانستان است. اما تجاوز و اشغال نظامی امپریالیستها برای زنان دستاورد دیگری نمی تواند داشته باشد. چون آمریکا و دیگری شرکای غربی اش برای اشغال نظامی این کشورها ناچارند بر زن ستیزترین و ارتجاعی ترین نیروها ی طبقاتی که مساعد نوکری و سرسپردگی هستند تکیه کنند.

 

 دلایل واقعی حمله نظامی و یا هرگونه دخالت امپریالیستی در ایران

حمله نظامی احتمالی آمریکا به ایران ادامه جنگ افغانستان و عراق است. هدف از هرگونه دخالت امپریالیستی در ایران برای تسلط بر مردم خاورمیانه و کنترل ذخایر و ثروت این منطقه یعنی نفت و گاز و گماشتن کسانی است که بعنوان پیمانکاران آمریکا و شرکا برای چپاول ثروت مردم مناسبترند. هدف استقرار هر چه بیشتر نظم نوین جهانی است. نظمی که در آن فقر، مرگ و میر، گرسنگی، بیکاری و بیگاری بیش از پیش زنانه شده، و فاصله فقیر و غنی چه در همه کشورها و چه در سطح جهانی روز به روز وسیع تر می شود. اشغال نظامی افغانستان و عراق و دخالت های امپریالیستی در ایران برای باز سازی این نظم بشدت پوسیده و گندیده است و انسان قرن حاضر باید نقطه پایانی بر این نظم جهنمی نهد.

 

دو طرف مخاصمه کنونی یعنی دولت آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی بر سر کشتار مردم توافق دارند. هیچکدام برای رسیدن به اهداف خود از قربانی کردن مردم ابائی ندارند. دو طرف این مخاصمه در حال تجدید مناسبات با یکدیگرند. یکی می خواهد تسلط بی قید وشرط بر خاورمیانه و ایران داشته باشد و دیگری می خواهد نوکری با حفظ امتیازات ویژه باشد. قبل از این نیز سران جمهوری اسلامی برای اثبات نوکری خود، در اشغال افغانستان و عراق با دولت آمریکا و متحدین اش همکاری کردند.

 

عواقب و نتایج جنگ و تحریم اقتصادی برای مردم ایران

هر شکل از دخالت امپریالیستها در ایران؛ ازحمله نظامی گرفته تا تحریم اقتصادی و یا درست کردن اپوزیسیون قلابی برای انجام انقلاب مخملی نتایج مصیبت باری برای مردم ایران خواهد داشت. برای این عواقب فاجعه بار کافی است به عراق و افغانستان نگاهی بیاندازیم، مضاف بر اینکه ابعاد حمله نظامی به ایران آن هم با استفاده از سلاح های هسته ای ابعادی به مراتب ویرانگر تر دارد. جنگی که مصائب جنگ هشت ساله ایران و عراق در مقابل آن هیچ است.

 

 ما زنان کارزار خطاب مان به همه نیروهای آزادیخواه و زنان ضد جنگ در کشورهای غرب است:

 می توان و باید از وقوع این جنگ هم چون یکی از فاجعه بارترین حوادث این قرن جلوگیری کرد. با افشای منافع شوم پشت این جنگ، افشای تبلیغات دورغین امپریالیستها، هم زمان دفاع از مبارزات دمکراتیک مردم ایران و در راس آن جنبش زنان. فقط از طریق حمایت و تقویت جبهه مبارزات مردمی در ایران می توان صفوف مبارزات ضد جنگ را هرچه گسترده تر و پایدارتر کرد.

 

ما زنان کارزار خطاب مان به همه مردم ایران است به همه زنان ستمدیده ای که قربانیان ردیف اول این جنگ دهشتبار خواهند بود: می توانیم و باید مقابل فاجعه ای که در پیش است بایستیم. ما زنان ایران از هر ملیتی چون کرد، ترک ، عرب و بلوچ می توانیم و باید مبارزه علیه هرگونه تجاوز و دخالت امپریالیستی را با مبارزه جهت سرنگونی مرتجعین اسلامی حاکم بر ایران پیوند دهیم. ما در مقابله با دخالت و تجاوز امپریالیستی هیچ فصل مشترکی با مرتجعین زن ستیز اسلامی نداریم.

 

فقط و فقط از طریق ایجاد و تقویت جبهه مبارزات انقلابی می توان با این جنگ مقابله کرد. و ادعای قلابی نیروهای امپریالیستی را که گویا مردم ایران برای آزادی به قیم های بین المللی نیاز دارند نقش بر آب کرد.

 

در مبارزه علیه جنگ فقط با امپریالیستها و جمهوری اسلامی روبرو نیستیم بلکه متحدین هر دو طرف با چهره های بزک کرده صف کشیده اند که باید ماسک را از صورت آنان نیز برداشت. برداشتن این ماسک فقط و فقط از طریق طرح خواسته ها و مطالبات مردم ستمدیده و زحمتکش ممکن است. از طریق انگشت نهادن بر خواسته های پایه ای زنان ایران ممکن است. اینجاست که معلوم می شود کدام نیروها بر سر سرکوب و کشتار و استثمار مردم در یکسو قرار گرفته اند.

 

ما زنان ایران،کرد، ترک، بلوچ و عرب در خارج کشور مسئولیت رساندن صدای مبارزات مردم ایران را در جنبشهای ضد جنگ، ضد جهانی سازی بر عهده داریم. ما امکان جلب حمایت میلیونها انسان آزادیخواه ضد جنگ را در کمک به ایجاد و تقویت جبهه مبارزات مردمی در ایران را داریم.

 

ما نباید بگذاریم تجربه عراق و افغانستان در جنبش های ضد جنگ تکرار شود. مبارزات نیروهای آزادیخواه علیه جنگ نباید ذخیره و یا تقویت نیروهای واپسگرا و سرکوبگر زنان و مردم در منطقه خاورمیانه باشد. بالا بردن پرچم مبارزات انقلابی و دمکراتیک زنان در راس جنبش های آزادیخواهانه مردم ایران در مبارزات ضد جنگ تضمین بالندگی و شکوفایی این مبارزات است. نیروهای آزادیخواه و ضد امپریالیست جهان این بار سرشار از نیروی الهامبخش همبستگی با مبارزات ستمدیدگان جهان برای ساختن جهانی دیگر، جهانی عاری از هرگونه ستم و استثمار بهتر از قبل می توانند در مقابل نیروهای جنگ طلب و متجاوز امپریالیستی مبارزه کنند. و این امر بزرگ بر عهده ما زنان رادیکال و انقلابی است. بی شک در دست گرفتن این وظیفه خطیر نقش بسزایی در پیشبرد جهتگیری های صحیح در جنبش های ضد جنگ ایفاء خواهد کرد.

 

ما کارزار زنان برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی آماده در دست گرفتن این امر بزرگ هستیم.با مبارزات انقلابی جلوی جنگ را بگیریم و یا جنگ را به فرصتی مناسب برای پیشروی مبارزات انقلابی و سرنگونی جمهوری اسلامی و نقش بر آب کردن اهداف شوم امپریالیستها بدل کنیم.

 

نه به جنگ امپریالیستی، نه به جمهوری اسلامی!

 

مبارزه جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و امپریالیستها گامی جهت رهایی زنان است!

 

 مبارزه علیه جنگ وهر گونه دخالت امپریالیستی در ایران را با مبارزات دمکراتیک مردم ایران پیوند دهیم!

 

 جمهوری اسلامی باید بدست توانای مردم ایران به گورستان سپرده شود پس سرنگونی جمهوری اسلامی حق مسلم مردم ایران است!

 

جمهوری اسلامی با سلاح هسته ای بدون سلاح هسته ای یکی از زن ستیزترین رژیم های حاکم بر جهان است!باید برای جهانی بدون امپریالیسم و بدون سلاح هسته ای در هر گوشه جهان مبارزه کرد!

 

کارزار لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان

می 2006

 

 

  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠