zan_dem_iran@hotmail.com   در هم کوبیدن ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی با سرنگونی انقلابی آن گره خورده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
13 Jul 2020
دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹
  برگشت   نشريات
به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

ما در کنار مبارزه و مقاومت همه زنان علیه خشونت روزمره در هر نقطه از جهان ايستاده ايم!

سالی ديگر پر از خشونت عليه زنان در عرصه  جهانی  سپری شد!

هفته گذشته ژیان زن 21 ساله اهل کردستان عراق به "جرم" طلاق  به دست پدرش درسوئد کشته شد!

شهلا جاهد تحت قوانين جمهوری اسلامی  به چوبه دار سپرده خواهد شد!

حکم سنگسار سکينه محمدی آشتيانی پس از اعتراضات گسترده بين االمللی به اعدام با طناب دار تبديل شد!

طبق گزارش رسيده 32 نفر از زنان زندان اوين در ايران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند!

هزاران هزار زن سالانه قربانی قتل های ناموسی در جهان می شوند!

9 ميليون زن تن فروش در هند وجود دارد که عده کثيری از آن ها از بنگلادش و نپال دزديده و يا خريد شده اند!

3 ميليون زن هر سال در انگلستان جزو قربانی خشونت هستند !

هر ساله بیش از 80  درصد زنان افغانستانی مورد خشونت خانگی قرار می گیرند!

در هر دو دقيقه زنی در آمريکا مورد تجاوز و يا آزار جنسی قرار می گيرد!

تابستان گذشته در كنگو مردان مسلح در عرض دو ماه به 300 زن تجاوز کردند!

هزاران زن ماهانه در ايران بخاطر "بدحجابي" مورد آزار و اذيت نيروهای سرکوبگر قرار می گيرند!

در فنلاند دومين عامل مرگ زنان، خشونتی است که از سوی همسر و يا دوست پسر آنها اعمال می شود!

تجارت زنان تبديل به يکی از تجارت های چند ميليارد دلاری سرمايه جهانی شده است. فقط در لندن هر هفته هشتاد هزار مرد، سکس و خدمات سکسی می خرند که چيزی حدود 200 ميليون پوند عايد گردانندگان اين بازار می کند! و....

هر مورد خشونت عليه زنان آئينه ای از خشونت عليه همه زنان در سطح جهان است. اکثريت زنان هر روزه به اشکال گوناگون حکم خشونت  و فرودستی و سرکوب خود را تجربه می کنند. دختر جوانی برای فرار از فقر مجبور به انتخاب بين تن فروشی در خيابانها يا نوع ديگری از تن فروشی دائمی يعنی تن دادن به ازدواج با مردی چند برابر سن خود می شود. زنی رنج بی عدالتی را در نداشتن حق سرپرستی فرزندانش می چشد. زن ديگری بخاطر عشق ورزيدن به مردی که دوست دارد، سنگسار می شود. زنی ديگر از ترس تجاوز اتکا به نفس خود را برای بيرون آمدن از خانه  از دست می دهد. اين گونه است که زنان تاوان زن بودن خود را پس می دهند.

خشونت عليه زنان مدرن و يا سنتی؛ بشكل عريان و يا پوشیده؛ توسط خانواده؛ اجتماع یا دولت روزانه علیه زنان اعمال می شود.

ما در کنار مبارزه و مقاومت همه اين زنان علیه خشونت روزمره در هر نقطه از جهان ايستاده ايم! زبان مشترک ما ناله های دردی است که فريادش می کنيم تا بگوييم خشونت عليه زن مرزی را نمی شناسد.

ما زنان ايرانی در کنار خواهران عراقی، افغانستانی، فلسطينی ، آفريقائی و اروپائی و... قرار داريم و مصمميم كه با هم  در دفاع از حقوق زنان و در مبارزه ضد خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی به مارش خود تا پيروزی و رهایی زنان از هر گونه ستم و استثمار ادامه دهيم.

مبارزه عليه خشونتی که روزانه در پهنه اين جهان به طور سيستماتيک عليه زنان اعمال می شود را ؛  نمی توان در چارچوب استانداردهای سازمانهای بين المللی وابسته به دولتهای قدرتمند جهان به پيش برد.

"راه حل" برای پايان بخشيدن به خشونت اجتماعی،خانگی و دولتي؛ از بين رای نمايندگان مجلس و پارلمان اروپا و آمريکا که خود سياست های خشونت زای جهانی ای مانند گلوباليزاسيون را تدوين می کنند بيرون نمی آيد.

عبارت تهی شده "برابری زن و مرد" که هيچ تضمينی برای اجرايش وجود ندارد؛ تبعيض جنسيتی ای را که زنان روزانه در خانه و خيابان و محل کار و زندان  تجربه می کنند؛ محو نمی کند.

همچنين ابزار مبارزه ما زنان؛ دنبال کردن سياست های نرم سازمان های بين المللی که به جايزه دادن به كسانی كه با قلمشان به تطهير و يا دفاع از جمهوری زن ستيز اسلامی مشغولند، نيست.

ابزار مبارزه و مقابله ما اتحاد رزمنده ما زنان در هر نقطه از جهان است که بر پايه آگاهی برای مبارزه با هر نوع خشونت خانگی و دولتی شکل می گيرد، می باشد.

پيكار ما زنان است كه ضامن رهايی مان از قيد هر گونه خشونت می شود.

25 نوامبر 2010

 

  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠