zan_dem_iran@hotmail.com   در هم کوبیدن ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی با سرنگونی انقلابی آن گره خورده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
13 Jul 2020
دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹
  برگشت   نشريات
گزارشی از فعاليت ها

نشریه شماره 8 تشکل زنان 8 مارس

گزارشی از فعاليت ها...

 مبارزات دانشجوئی و مردمی و آکسيونهای حمايت از اين مبارزات

جولای 2003

مجموعه ای از تظاهرات و جلسات در حمايت از خيزشهای شبانه دانشجوئی و مردمی در خارج از کشور برگزار شد. واحدهای زنان هشت مارس يا مبتکر اين تظاهرات و جلسات بودند و يا در تظاهرات و جلساتی که بدين منظور برگزار گرديده بود، فعالانه شرکت کردند.

 

پانزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی

سپتامبر 2003

جلسات و تظاهرات هائی در انگلستان، هلند، سوئيس، کانادا و... به اين مناسبت برگزار شد که برخی از آنها به ابتکار واحدهای «هشت مارس» سازماندهی شد. فعالين ما در برخی از تظاهرات و جلسات شرکت جسته و به تبليغ نظرات سازمان در اين مورد پرداختند.

 

سمينار بنياد پژوهش های زنان ايران

فعالين تشکل زنان «هشت مارس» در چهاردهمين کنفرانس بنياد شرکت کرد و موضوع مهمی را به مجادله گذاشت. امسال موضوع زن برگزيده حامل پيام سياسی مهمی بود. کنفرانس در شرايطی برگزار شد که جامعه ايران دستخوش مبارزات گسترده دانشجويان و مردم عليه کليت جمهوری اسلامی بود. همانطور که در دوره خاتمی نفوذ جريانات دوم خردادی در جنبش زنان باعث تضعيف اين جنبش شد؛ مرزبدندی بر سر دوم خردادی ها برای پيشبرد مبارزات زنان بسيار مهم بود؛ امروز مرزبندی بر سر آمريکا برای زنان ايران حياتی است. موضوع مهرانگيز کار از اين زاويه اهميت داشت. وی با طرح مسائل سياسی از طريق آخرين کتابش «گردنبند مقدس» و سخنرانی و فعاليت يکساله گذشته موضع خود را روشن نمود. از به صراحت از اصلاح طلبان که راه رسيدن به دموکراسی در ايران را دخالت آمريکا می دانند دفاع کرد. تشکل زنان هشت مارس نقدی از کتاب نامبرده در دست شرکت کنندگان قرار داد (که آن را در همين شماره می خوانيد) و در اعتراض به انتخاب ايشان جلسه را ترک کرد. تعداد زيادی از شرکت کنندگان در سمينار در اين اعتراض با هشت مارس همراهی کردند.

 

گزارشی از تظاهرات لندن

ساعت دو بعد از ظهر خيابانها مملو از جمعيت است . مردم  از صبح زود برای اينكه بتوانند خود را به تظاهرات برسانند در دسته های بزرگ و كوچك در حركتند. در واقع تظاهرات از صبح زود شروع شده است.

دختران و پسران جوان هر كدام بنا بر ابتكار خود پلاكاردی را عليه بوش و بلر حمل می كردند.

 

بوش از اينجا برو بيرون

مجسمه های بزرگی از بوش و بلر كه بصورت موشك درست شده در دست جوانان بود. جوانانی كه بسيار خشمگين بودند و با صدای بلند به شعار دادن می پرداختند. شعارهائی همچون:بوش و بلر قاتلين مردم عراق

بوش و بلر قاتلين مردم فلسطين

بوش و بلر قاتلين مردم افغانستان

يانكی گو هوم

بوش به جهنم برو و بلر هم با خود ببر

ارتش های اشغالگر گورتان را از عراق گم كيند

كشتار

بوش، بلر امروز چند بچه كشته ايد

مرگ بر بوش مردم خاورميانه بس استمرگ بر بلر

رگ بر بوش مردم خاورميانه بس استمرگ بر بلر ديروز افغانستان، امروز عراق فردا كجا؟

 

و دهها شعار ديگر كه بيانگر نظرات و خواسته های مردم انگليس بود.

تركيب تظاهرات بسيار جالب است. بيشترين شركت كنندگان را جوانان تشكيل می دهند. اگر چه زنان و مردان مسن و بسيار پير نيز در اين تظاهرات شركت چمشگيری دارند. اما به جرات ميتوان گفت كه نود و پنج درصد شركت كنندگان را جوانان تشكيل می دهند.

 

با اينكه امروز روز وسط هفته است باوركردنی نيست كه اين همه جمعيت در خيابان باشند. در يك بخش از تظاهرات جوانان با طبل  حركت می كردند و جلوی ساختمان بی بی سی شروع به زدن طبل و شعار نمودند. شعار می دادند: بی بی سی دروغ بس است. اخبار واقعی را به مردم بدهيد.

 

يك مجسمه بزرگ بوش  كه از خمير كاغذ درست شده است توسط تظاهر كنندگان با طناب به زير كشيده شد و  سرنگون شد و جوانان بسياری پس از سرنگون شدن مجسمه به لگد مال كردن آن پرداختند

 در طول اين تظاهرات ابتكارات بسيار جالبی را جوانان  زده بودند. بطور مثال دو مجسمه درست شده كه يكی صدام است و ديگری بوش. بوش در حال ماچ كردن صدام است. عين همين را در رابطه با شارون قصاب خلق فلسطين درست كرده بودند.

در يك قسمت از ميدان دختران جوانی قرار داشتند كه فرياد می زدند كه ما صدای زن عراقی هستيم، ما صدای زن افغانی هستيم، ما صدای زن فلسطينی هستيم: بوش و بلر به جهنم برويد. 

 

 شركت بيش از 200 هزار نفر از مردم انگليس به نمايندگی ميليونها ی ديگری بود كه در اين كشور نتوانستند در تظاهرات شركت كنند

 

سازمان زنان هشت مارس(ايراني- افغانستاني) – انگلستان

2003/11/20

 

  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠