zan_dem_iran@hotmail.com   یاد رفیق آذر درخشان فعال جنبش کمونیستی و جنبش زنان گرامی باد      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
28 May 2020
پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹
  برگشت   نشريات
گزارشی از شرکت سازمان زنان هشت مارس (ایران،افغانستان) – واحد افغانستان

گزارشی از شرکت سازمان زنان هشت مارس (ایران،افغانستان) – واحد افغانستان

                 تظاهرات 10 هزار نفره  ضد جنگ و خروج نیروهای آلمانی از افغانستان در برلین

برلین، آلمان -  15 سپتامبر 2007

بیش از 10 هزار نفر  زن و مرد به دعوت 170 سازمان و حزب سیاسی  در خیابان های برلین به تظاهرات پرداختند:  خروج نیروهای نظامی آلمان از افغانستان و دیگر مناطقی که این نیروها تحت عنوان "حفاظت از صلح و دمکراسی" مشغول فعالیت های نظامی هستند.  این اصلی ترین خواست تظاهرات روز 15 سپتامبر بود.

طاهره  شمس یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس(واحد افغانستان) بیش از یک ماه با برگزارکنندگان این تظاهرات در ارتباط بود و در زمینه تدارک شرکت خود و سایر نیروهای ایرانی و افغانستانی  همکاری گسترده ای را  با برگزارکنندگان سازمان داد. یکی از دلایل اصلی واحد افغانستان در این تظاهرات شعار خروج کلیه نیروهای اشغالگر از افغانستان توسط سازمان زنان هشت مارس (ایرانی، افغانستانی) است.

 طاهره شمس در این خصوص می گوید یکی از مشکلاتی که هنگام بسیج و دعوت افغانی ها به این تظاهرات داشتم این بود که بخشی از افکار عمومی افغانیان مقیم آلمان هنوز بر این باور است که در صورت خروج نیروهای غربی از افغانستان، مردم افغانستان هرچه بیشتر امنیت خود را از دست می دهند.  البته این باور نادرست به این دلیل است که بسیاری هنوز نمی دانند نیروهای نظامی غربی مستقر در افغانستان هر یک با یکی از جریانات واپسگرای مذهبی  بعنوان کارگزاران بومی  ارتباط تنگاتنگ دارند و اتفاقا  حضور نیروهای غربی پشتوانه قدرت و ارتزاق این جریانات بنیادگرای مذهبی است.

افغانی های مقیم آلمان و هم چنین بسیاری از مردم آلمان هم چنان در فضای سالهای 2001 هستند و تصور می کنند که نیروهای نظامی چند ملیتی در حال حذف و نابودی طالبان هستند و اطلاع ندارند که در دو سال اخیر یکی از وظایف نهادهای بین المللی مستقر در افغانستان پروسه ادغام نیروهای طالبان در حکومت کرزای است!

بی اطلاعی مردم از روندهای چند سال اخیر در افغانستان باعث بی توجهی به وضعیت وخیم مردم و بطور خاص زنان در افغانستان شده است. این تظاهرات فرصتی بود تا دوباره نام این فراموش شدگان جهنمی بنام افغانستان، به مردم جهان یادآوری شود.

طاهره شمس یکی از سخنرانان این تظاهرات بزرگ بود. سخنان وی که ترجمه آلمانی اطلاعیه سازمان زنان هشت مارس در خصوص این تظاهرات بود، با استقبال بسیار تظاهرکنندگان شد. 2000 نسخه از این اطلاعیه  در میان تظاهرات کنندگان توزیع شد.  (اطلاعیه در همین شماره نشریه درج شده است.)

طارق علی که بر حسب تصادف در برلین بود  در این تظاهرات شرکت کرد و گفت: «من در سال 1974 در همین محل با رفیقم دوبچکه علیه جنگ آمریکا علیه مردم ویتنام سخنرانی کردم. الان هم دوباره اینجا هستم، با این تفاوت که آن موقع اکثریت مردم طرفدار جنگ بودند. امروز اکثریت مردم آلمان مخالف جنگ هستند.»

در قطعنامه این تظاهرات بر پایان جنگ، خروج نیروهای نظامی آلمان از افغانستان، خروج نیروهای اشغالگر از عراق تاکید شده بود. لازم به یادآوری است که ارتش آلمان طبق قانون اساسی این کشور فقط وظیفه اش دفاع از مرزهای این کشور است و حق استقرار در خارج از مرزها را ندارد. در حالی که طی چند سال اخیر دولت آلمان تحت عنوان "دفاع از صلح" و "جنگ علیه تروریست" نیروهای نظامی خود را به ماورای مرزهای خود گسیل کرده است.

در این تظاهرات زمان مسعودی سخنگوی حزب چپ آلمان و هم چنین بعنوان یکی از فعالین کارزار زنان علیه کلیه قوانین نابرابر حضور داشت، وی همواره نقش فعالی در جنبش ضد جنگ آلمان داشته و حضورش در این جنبش در خدمت منعکس کردن صدای اکثریت زنان ستمدیده ایران و هم چنین جنبش اعتراضی مردم علیه جمهوری اسلامی و نیروهای امپریالیستی غربی بوده است.

طاهره شمس بعنوان یک زن افغانی فعال در این تظاهرات توجه بسیاری از رسانه ها را نیز بخود جلب کرد. وی بعنوان زنی رادیکال برای تحقق جامعه ای دمکراتیک و آزاد و برابری واقعی زنان و مردان افغانستان نه چشم امیدی به مرتجعین داخلی در افغانستان دارد و نه منتظر الطاف نیروهای امپریالیستی غربی. این ویژگی طاهره توجه بسیاری از نیروهای مترقی آلمانی را نیز جلب کرده بود.  خبرنگاران متعددی با او مصاحبه کردند. مصاحبه وی با روزنامه Neues Deutschland همان روز در صفحه اول و دوم آن به چاپ رسید. (متن این مصاحبه در همین شماره نشریه قرار دارد.)

 سازمان زنان هشت مارس (ایران، افغانستان)

2 اکتبر 2007

 

  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠