zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
26 Jun 2017
دوشنبه ۵ تير ۱۳۹۶
 
  نشريات   برگشت
 
 *ساير شماره ها* 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  
 
نشريه شماره 8
»  Èã ÞåÑ ØÈíÚÊ ¡ ÎÔã ãÑÏã! 
»  ÒäÇä Çå ÏÑ «ÇäÊÎÇÈÇÊ» åÝÊã ãÌáÓ ÔæÑÇی ÇÓáÇãی ÔÑ˜Ê äãی ˜ääÏ
»  ÊÇËíÑ ÌäÈÔ ÒäÇä ÈÑ ÌäÈÔ ÏÇäÔÌæíی - äÏÇ ÂÒÇÏی
»  äÞÏ ˜ÊÇÈ ÑÏäÈäÏ ãÞÏÓ ÇÒ ãåÑÇäíÒ ˜ÇÑ
»  æäå ÎÏÇ ãÑÏ ÔÏ¿ - ÇÞÊÈÇÓی ÇÒ ÂÒÇÏå ÂÒÇÏ
»  ÊÈÚíÖ ÌäÓی ÇÒ ãäÙÑ ÊÚáíã æ ÊÑÈíÊ ÈÎÔ2 - ÒãÇä ãÓÚæÏی
»  ÈیÔ ÇÒ Ïæ ÓÇá ÇÒ ÇÔÛÇá ãی ÐÑÏ ÇãÇ åäæÒ.... - ÂÐÑ ÏÑÎÔÇä
»  ÞÇäæä ÇÓÇÓی ÇÝÛÇäÓÊÇä ÏÑ í æ ÊÇÈ ÔÑíÚÊ ÇÓáÇãی - ÎÇÑÇ
»  íÇÏÏÇÔÊی ÈÑ ÂÎÑíä ÊÍæáÇÊ áæíå Ìѐå ÞÇäæä ÇÓÇÓی - ãÑæÇÑیÏ
»  ÒäÇä ÏÑ ÓÑÇÔیÈ ÊÇÑیÎ - ÏäیÇ
»  ÝãیäیÓã ÇäÏیÔå ÈÑÇÈÑی ØáÈÇäå ÒäÇä ÇÓÊ! - ãÑæÇÑیÏ
»  äÞÏ ÑãÇä « Óåã ãä » äæÔÊå ÑíäæÔ ÕäíÚی - ÊæÑÌ ÑäÏ
»  ãÕÇÍÈå ÈÇ í˜ی ÇÒ ÝÚÇáíä Òä ÌäÈÔ íǁÇÓ - ÈåÑÇã ÞÏیãی
»  ÈåÇی ÒÇÝ ÂÒÇÏی!
»  ÂÓãÇä ÒäÇä åãå ÌÇ ی˜ Ñä ÇÓÊ - ÒãÇä ãÓÚæÏی
»  ÒÇÑÔی ÇÒ ÝÚÇáíÊ åÇ...
»  åÇÑãیä ãÌãÚ Úãæãی ÓÇÒãÇä ÒäÇä åÔÊ ãÇÑÓ ÈѐÒÇÑ ÔÏ
»  ÞØÚäÇãå åÇی åÇÑãیä ãÌãÚ Úãæãی
همکاری شما: نشريه را پر بارتر خواهد کرد.
برای هشت مارس: خبر، مقاله، شعر، عکس، طرح، داستان و ترجمه بفرستید. ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند کنید.
با نشریه هشت مارس با اين آدرس تماس بگيريد: zanane8mars@yahoo.com
مجموعه ای از اسناد فعالیتها و اطلاعیه های
سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)
به مناسبت دهمین سال فعالیت (1998- 2008)
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠