zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
26 Jun 2017
دوشنبه ۵ تير ۱۳۹۶
 
  نشريات   برگشت
 
 *ساير شماره ها* 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  
 
نشريه شماره 35

PDF 
»  ÓÑ ãÞÇáå: ÈÑäÇãåی ÑŽیã ÌãåæÑی ÇÓáÇãی: ÊÔÏیÏ ÝÑæÏÓÊی ÒäÇä¡ ÈÇ ÊÍÑیã یÇ ÈÏæä ÊÍÑیã
»  ÊÔ˜á ÊæÏåÇی ÒäÇä æ ÓãʝیÑی ÇäÞáÇÈی! - ÇÎÑ ÝÑÒÇäå
»  äÇåی ÇäÊÞÇÏی Èå äÙÑÇÊ æäǐæä ÏÑãæÑÏ ãÈÇÑÒÇÊ ãÓáÍÇäåی ÒäÇä ˜æÈÇäی - ÂäÇåیÊÇ ÑÍãÇäی
»  ÊÌÇæÒ æ ÂÒÇÑ ÌäÓی ÏÑ ÇäáÓÊÇä - . äÓیã
»  ÑÇ ãÑÏÇä Èå ÒäÇä ÊÌÇæÒ ãی˜ääÏ¿- ãåÓÇ ÑæŽÇä
»  Ô˜ÓÊä Ó˜æÊ- ÈѐÑÏÇä : ÓãیÑÇ
»  æÑäæÑÇÝی Úáیå ÒäÇä ÇÊÝÇÞ ãیÇÝÊÏ!- ÂäÏÑå Ïæјیä -ÈѐÑÏÇä: ÔیæÇ ˜æÔیÇÑ
»  äÞÏی ÈÑ Ýیá㠁äÌÇå ÓÇیåی ÎǘÓÊÑی!- ÏیÈÇ ÏáÇÑÇ
»  ÒیÏåÇی ÇÒ: ÈیÇäیåÇی ÈÑÇی ÑåÇیی æ ÂÒÇÏی ÒäÇä æ ˜á ÈÔÑیÊ- ä. یãÇä
همکاری شما: نشريه را پر بارتر خواهد کرد.
برای هشت مارس: خبر، مقاله، شعر، عکس، طرح، داستان و ترجمه بفرستید. ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند کنید.
با نشریه هشت مارس با اين آدرس تماس بگيريد: zanane8mars@yahoo.com
مجموعه ای از اسناد فعالیتها و اطلاعیه های
سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)
به مناسبت دهمین سال فعالیت (1998- 2008)
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠