zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
24 Jun 2017
شنبه ۳ تير ۱۳۹۶
 
  نشريات   برگشت
 
 *ساير شماره ها* 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  
 
نشريه شماره 29

PDF 
»  ÑÇی ÒäÇä: ÓÑäæäی ÑŽیã ÌãåæÑی ÇÓáÇãی! ÇäÊÎÇÈ ÒäÇä: ÌåÇäی ÈÏæä ÓÊã ÇÓÊËãÇÑ!
»  ÈÇ ãÈÇÑÒå ÇåÇäå æ ãÊÔ˜á ÎæÏ Èå ÎÔæäÊ Úáیå ÒäÇä ÇیÇä Ïåیã! - áیáÇ ÑäیÇä
»  Èå ÎÇØÑ ÈӁÇÑ¡ ãÞÇæãÊ ˜ä¡ ãØیÚ äÈÇÔ! ÈѐÑÏÇä- ÏیÈÇ ÏáÇÑÇ
»  ÇÒ ÔÇÚÑì ÝäáÇäÏì Èå äÇã ÇáíäÇ ÊÑÌãå ÚÇØÝå ˜ÔãیÑی
»  ÙåæÑ æ ãѐ ãÇѐÇÑÊ ÊǍѡ æ ãæÖæÚ Òää! - äÓیã ÓÚÇÏÊ!
»  ÒیÏå Çی ÇÒ ÎÇäå ÏÇÑ ˜ÑÏä ÌåÇäی ÒäÇä- ãåÓÇ ÑæŽÇä!
»  äÞÏ ˜ÊÇÈö ÍÌÇÈ æ ÑæÔäݘÑÇä äæÔÊå äæÔیä ÇÍãÏی ÎÑÇÓÇäی- ÇÎÑ ÝÑÒÇäå
»  ãÚÑÝی ˜ÊÇÈ ÎیÒÔ ÒäÇä ÇیÑÇä ÏÑ ÇÓÝäÏ 57 - ãæäÇ ÇãیÑی
»  ÂÐÑ ÏÑÎÔÇä! ی˜ ÓÇáی ˜å Êæ äÈæÏی
»  ÝÑÇÎæÇä ÏÚæÊ Èå Ïæãیä äÔÓÊ ÒäÇä  æ ˜ãæäیÓÊ ÈÇ ÚäæÇä: ÑåÇیی Òä æ ÓæÓیÇáیÓã
»  ÇØáÇÚیå ˜ÇÑÒÇÑ Óå Ñæҝåی ÖÏ ÇäÊÎÇÈ ÌãåæÑی ÇÓáÇãی
همکاری شما: نشريه را پر بارتر خواهد کرد.
برای هشت مارس: خبر، مقاله، شعر، عکس، طرح، داستان و ترجمه بفرستید. ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند کنید.
با نشریه هشت مارس با اين آدرس تماس بگيريد: zanane8mars@yahoo.com
مجموعه ای از اسناد فعالیتها و اطلاعیه های
سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)
به مناسبت دهمین سال فعالیت (1998- 2008)
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠