zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
26 Jun 2017
دوشنبه ۵ تير ۱۳۹۶
 
  نشريات   برگشت
 
 *ساير شماره ها* 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  
 
نشريه شماره 25

PDF 
»  ÌÏÇÆی Ïیä ÇÒ ÏæáÊ æ ÓÑäæäی ÑŽیã Òä ÓÊیÒ ÇÓáÇãی Çæáیä Çã ÑåÇÆی ÒäÇä ÇÓÊ!
»  ÎیÒÔ åÇی ÇÎیÑ ÏÑ ÔãÇá ÂÝÑیÞÇ æ ÎÇæÑãیÇäå æ ãæÞÚیÊ ÒäÇä!- ãæäÇ ÇãیÑی
»  ÍÌÇÈ å ÇÎÊíÇÑی æ å ÇÌÈÇÑی ÇÓÇÑÊ ÒäÇä ÇÓÊ!- áیáÇ ÑäیÇä
»  ãیáیæäåÇ Òä ÈÑÇی یÔÑæی ÈÓæی ÑåÇیی¡ ÎæÇåÇä ÌÏÇیی Ïیä ÇÒ ÏæáÊ åÓÊäÏ! - ÂäÇåیÊÇ ÑÍãÇäی
»  äÞÔ ãÐåÈ æ ÇäÞáÇÈÇÊ ÈæÑŽæÇÒی ÏÑ ÊÏÇæã ÓÊã ÈÑ Òä!- ÇÎÑ ÝÑÒÇäå
»  ÒäÇä ÒäÏÇäی ÓíÇÓی ÓÎä ãی æíäÏ! - Çå ÑæÔä
»  ˜ÇÔÊä ÓÊÇä : ÍÑÕ ÓæÏ¡ ÈÚáÇæå ãÑÏÓÇáÇÑی ãÓÇæیÓÊ ÈÇ ÎØÑ ÈÑÇی ÒäÇä- ÓÍÑ ãäÕæÑ
»  ãÚÑÝی ˜ÊÇÈ - Òä ÏÑ ÐѐÇå ÊÇÑیÎ! - äÓیã ÓÚÇÏÊ
»  ÇÝÞ ÑåÇیی ÒäÇä! - ÂÐÑ ÏÑÎÔÇä
»  í˜ ÓÇá ÇÒ æÏÇÚ ãÇ ÈÇ ãíäÇ ÐÔÊ!
همکاری شما: نشريه را پر بارتر خواهد کرد.
برای هشت مارس: خبر، مقاله، شعر، عکس، طرح، داستان و ترجمه بفرستید. ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند کنید.
با نشریه هشت مارس با اين آدرس تماس بگيريد: zanane8mars@yahoo.com
مجموعه ای از اسناد فعالیتها و اطلاعیه های
سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)
به مناسبت دهمین سال فعالیت (1998- 2008)
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠