zan_dem_iran@hotmail.com   کشتار یک نسل از آزادی‌خواهان، مبارزین، انقلابیون و کمونیست‌ها در دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷ را هرگز فراموش نمی کنیم و هرگز نمی بخشیم!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
18 Sep 2020
جمعه ۲۸ شهريور ۱۳۹۹
 
  نشريات   برگشت
 
 *ساير شماره ها* 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51  
 
نشريه شماره 2
...سرسخن / جامعه ایران در آستانه تحولات مهمی قرار دارد
روشنفکری دینی و مسئله زنان
متن سخنرانی ارائه شده در کارزار دهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60
اصول پايه ای در مورد برابری و آزادی زنان ايران
زن بودن در ایران خودش مبارزه است مصاحبه با سپیده کوشا
زنان در جمهوری اسلامی دو بار قربانی می شوند!
گزارشی از برنامه های هنری یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های زنان ایران
گزارشی از برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی بیناد پزوهش های زنان ایران
باز هم یک زن پناهجو به دست شوهرش به قتل رسید / دنیا
واپسین بدورد با شاعر بزرگ خلق
گزیده هایی از مصاحبه با آیدا
زنان در جمهوری اسلامی
همکاری شما: نشريه را پر بارتر خواهد کرد.
برای هشت مارس: خبر، مقاله، شعر، عکس، طرح، داستان و ترجمه بفرستید. ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند کنید.
با نشریه هشت مارس با اين آدرس تماس بگيريد: zanane8mars@yahoo.com
مجموعه ای از اسناد فعالیتها و اطلاعیه های
سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)
به مناسبت دهمین سال فعالیت (1998- 2008)
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠