zan_dem_iran@hotmail.com   تنها یک راه در مقابل زنان قرار دارد؛ سرنگونی انقلابی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
05 Dec 2020
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
  مصاحبه     برگشت
2 بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷، دفتر اول / تولدی دیگر می 2018
1 بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷، دفتر اول / تولدی دیگر می 2018
راهپیمایی اولم - بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷، دفتر اول تولدی دیگر می 2018
مصاحبه فریبا امیرخیزی و مینو ایرانی با برنامه افق برابری / ارزیابی از 8 مارس به مناسبت روز جهانی مبارزات زنان مارس 2018
مصاحبه فریبا امیرخیزی و صدیقه محمدی در برنامه افق برابری به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان مارس 2018
فایلهای صوتی جلسه پالتاک کارزار ضد خشونت..: سخنرانان: مینو ایرانی- فریبا امیرخیزی / 19 نوامبر2017 نوامبر 2017
فایلهای صوتی جلسه پالتاک کارزار ضد خشونت... : منشأ خشونت جنسیتی به زنان در زندان چیست؟ / سخنرانان اسرین قادری - آناهیتا رحمانی به تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷ سپتامبر 2017
انتخابات ایران/ مصاحبه صدیقه محمدی با فریبا امیرخیزی در برنامه افق برابری می 2017
گفتگوی صدیقه محمدی با فریبا امیر خیزی در رابطه با کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان نوامبر 2016
قسمت اول- بحث خشونت علیه زنان زندانی سیاسی دهه شصت اکتبر 2016
قسمت دوم- بحث خشونت علیه زنان زندانی سیاسی دهه شصت اکتبر 2016
قسمت سوم- بحث خشونت علیه زنان زندانی سیاسی دهه شصت اکتبر 2016
گفتگوی فریده رضایی با اناهیتا رحمانی در رابطه با : وضعیت زنان کارگر می 2016
کانال چشم انداز مصاحبه با فریبا امیر خیزی و احمد بابایی آوريل 2016
سازمان زنان هشت مارس چرا خواهران‌مان در آلمان به خاطر جنسیت‌شان مورد خشونت قرار گرفته‌اند؟ مارس 2016
خواهران‌مان در آلمان به خاطر جنسیت‌شان مورد خشونت قرار گرفته‌اند، چرا؟ - 3-3 مارس 2016
خواهران‌مان در آلمان به خاطر جنسیت‌شان مورد خشونت قرار گرفته‌اند، چرا؟ - 2-3 مارس 2016
خواهران‌مان در آلمان به خاطر جنسیت‌شان مورد خشونت قرار گرفته‌اند، چرا؟ 1- 3 مارس 2016
کانال چشم انداز مصاحبه با فریبا امیرخیزی، فرید پرتوی، محمد اشرفی، شجاع ابراهیمی ژانويه 2016
   بحث و گفت و گو در رابطه با: قتل وحشیانه فرخنده: بازتاب تفکر بنیاد گرایان زن ستیز - آناهیتا رحمانی آوريل 2015
 
 تعداد صفحه: 5  تعداد رکورد: 91  صفحه: 1 1    2    3    4    5   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠