zan_dem_iran@hotmail.com   تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه به کردستان سوریه محکوم است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
14 Nov 2019
پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
  مبارزات مردم     برگشت
تظاهرات کارگران ومردم آزادیخواه شهر سنندج ، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر 1392 می 2013
»   پنجمین روز ناآرامی‌ها در دانشگاه امیرکبیر آمنه زنگنه، دانشجوی کارشناسی‌ارشد روز دوشنبه ۱۱مهر در خوابگاه دانشگاه فوت کرد اکتبر 2011
راهپیمایی اعتراضی مردم ارومیه سپتامبر 2011
فیلمی از جو شدید امنیتی خیابان ولیعصر در روز سه شنبه، ۱۷ اسفند ، روز جهانی زن مارس 2011
مبازرات مردم تهران در اول اسفند مارس 2011
مبارک بن علی‌ نوبت سید علی‌ ۱۰ اسفند شیراز مارس 2011
در گیری در شیراز ۱۰ اسفند مارس 2011
تبدیل شدن تهران به پادگان نظامی - ۱۷ اسفند ۸۹ فوريه 2011
جمعیت معترض در نزدیکی میدان جمهوری فوريه 2011
مبارک بن علی‌ - نوبت سید علی‌ - تهران ۲۵ بهمن فوريه 2011
زندانی سیاسی آزاد باید گردد- خیابان انقلاب ۲۵ بهمن فوريه 2011
آواز خوانی دانشجویان معترض در دانشگاه پلی تکنیک تهران - 7دسامبر 2010 دسامبر 2010
دانشکده هنر دانشگاه تهران ۱۶ آذر ۸۹ دسامبر 2010
تجمع 16 آذر 89 دانشگاه پلی تکنیک (امیر کبیر) با خواندن سرود یاردبستانی و شعار دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد دسامبر 2010
اعتراض دانشجويان دانشگاه قزوين به حراست دانشگاه كه تجمع دانشجويان را در روز 16 آذر غير قانوني ميخواند دسامبر 2010
سخنرانی یک دانشجوی دلیر در بلوچستان دسامبر 2010
فیلم کامل - تظاهرات دانشجویان دانشگاه قزوین / ۱۶ آذر دسامبر 2010
دانشگاه تهران - ۱۵ آذر ۱۳۸۹ دسامبر 2010
پاسخ مردم به مصباح و جنتی سپتامبر 2010
تير اندازي به يك دختر ژوئن 2010
 
 تعداد صفحه: 6  تعداد رکورد: 111  صفحه: 1 1    2    3    4    5    6   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠