کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران
zan_dem_iran@hotmail.com   قتل‌عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷ را هرگز فراموش نمی کنیم و هرگز نمی بخشیم      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
15 Aug 2020
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
    - Other languages
اطلاعيه ها فراخوان ها گزارش ها پيام ها روز شمار خیزش فيلم شنيداری
  برگشت  
»   Le 8 mars, une camarade de la Gauche anticapitaliste a pris la parole lors du rassemblement de solidarité devant l’ambassade d’Iran à Bruxelles. Voici le texte de son intervention. kaarzaar June 2019
8 MARS – DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ AVEC LES FEMMES ET LES CLASSES POPULAIRES EN LUTTE EN IRAN June 2019
»   Femmes du monde, unissez-vous pour mettre fin à la violence à l\'égard des femmes! November 2018
»   Unissez-vous pour lutter contre la violence à l'égard des femmes! November 2016
 
 تعداد صفحه: 2  تعداد رکورد: 26  صفحه: 1 1    2   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠