کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران
zan_dem_iran@hotmail.com   شمارش معکوس! طنین مبارزات زنان انقلابی سال ۵۷«علیه حجاب اجباری» کارزار زنان در سه کشور آلمان، هلند و بلژیک در روزهای 6، 7 و 8 مارس 2019      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
23 Feb 2019
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
    - پيام ها
اطلاعيه ها فراخوان ها گزارش ها پيام ها روز شمار خیزش فيلم شنيداری
  برگشت  
»   پیام مبارزه برای جهانی بدون مرز (افغانستان – ایران) به کارزار زنان
    راهپیمایی دهها هزار زن مبارز علیه فرمان ارتجاعی خمینی در اولین ۸ مارس بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی همچنان الهام بخش مبارزات زنان و مردمی هستند که این ستم های قرون وسطایی را بر نمی تابند.
فوريه 2019
»   پیام نشست سراسری تدارک دوازدهمین شورای سیاسی زنان در آلمان
    بدون تردید جنبش زنان ایران بخشی از جنبش جهانی زنان علیه سیستم سرمایه داری مردسالار بر زنان است.
فوريه 2019
 
 تعداد صفحه: 1  تعداد رکورد: 2  صفحه: 1 1   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠