کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران
zan_dem_iran@hotmail.com   بهاران خجسته باد      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
21 Mar 2019
پنجشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۸
  برگشت   کارزار علیه خشونت بر زنان
فعالین کارزار در تجمع اعتراضی مقابل سفارت رژیم ایران در بروکسل

فعالین کارزار در تجمع اعتراضی مقابل سفارت رژیم ایران در بروکسل/ بلژیک

ظاهرا جمهوری اسلامی با درس‌گیری از تجربه‌ی دی ماه ۱۳۹۶ که تظاهرکنندگان خشمگین پرچم سفارت ایران در بروکسل را پایین کشیدند، امروز خودشان پرچم سفارت را پیشاپیش پایین کشیده بودند و سفارت ایران در بروکسل پرچم نداشت و علاوه بر پلیس، نیروهای محافظ در داخل سفارت مستقر شده بودند؛ گامی از سر تزلزل و ترس

 
 تعداد صفحه: 5  تعداد رکورد: 92  صفحه: 1 1    2    3    4    5   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠