کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران
zan_dem_iran@hotmail.com   برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی از پای نمی نشینیم!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
23 Aug 2019
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
  برگشت   کارزار علیه خشونت بر زنان
گزارشی از میتینگ اعتراضی در «روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان» – سوئد

گزارشی از میتینگ اعتراضی در «روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان» – سوئد

یکشنبه 25 نوامبر همراه با اکثریت کشورهای اروپایی در شهر استکهلم نیز در چندین مکان مختلف به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان میتینگ اعتراضی برپا گردید، «فعالین کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران» همراه با چندین سازمان زنان ازجمله:

«Verken hora eller kuvad»؛ ، «Socialistiska femenistisk»، «Kurdiska kvinnorrådet Amara»

این میتینگ را برگزار کردند. میتینگ با روشن کردن شمع و یک دقیقه سکوت به یاد قربانیان خشونت جنسیتی آغاز شد و سپس نماینده‌ی هرکدام از این سازمان‌ها و چند نفر دیگر از فعالین جنبش زنان در مورد موقعیت و شرایط زنان و دلایل ازدیاد خشونت جنسیتی و راه‌کارها صحبت کردند. رفیق صدیقه محمدی از فعالین کارزار نیز ضمن توضیحانی در مورد خشونت بر زنان در سطح جهانی کارزار را معرفی کرده و بیانیه‌ی کارزار به مناسبت ۲۵ نوامبر به زبان سوئدی را قرائت کرد و فعالین کارزار بیانیه کارزار به زبان سوئدی و انگلیسی را در میان شرکت‌کنندگان پخش کردند.

فعالین کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران – سوئد

۲۵ نوامبر ۲۰۱۸

 
 تعداد صفحه: 6  تعداد رکورد: 102  صفحه: 1 1    2    3    4    5    6   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠