کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران
zan_dem_iran@hotmail.com   قتل‌عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷ را هرگز فراموش نمی کنیم و هرگز نمی بخشیم      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
15 Aug 2020
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
  برگشت   کارزار علیه خشونت بر زنان
تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه به کردستان سوریه محکوم است!

تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه به کردستان سوریه محکوم است!

 

9 اکتبر،"چشمه ی صلح" اردوغان و ارتش فاشیستی دولت ترکیه با بمباران هوایی مردم کردستان آغاز شد. در نتیجه این بمباران ها و بنا بر گزارشات تا کنون 15 تن که اکثرا زنان و کودکان هستند، جان خود را از دست داده و تعداد زیادی زخمی شده اند. در نتیجه بمباران هوایی و گسیل نیروهای زمینی ارتش ترکیه به کردستان، خیل عظیمی از مردم کردستان خصوصا زنان و کودکان این قربانیان اصلی این تهاجم نظامی، در حال ترک خانه و کاشانه خود هستند.

هدف رژیم فاشیستی اردوغان از تهاجم نظامی نه تنها قلع و قمع مردم کردستان است، بلکه می خواهد به احساسات شوینستی / ناسیونالیستی و... در جامعه دامن زده و از این طریق  به نارضایتی مردم ترکیه سر و سامانی داده و شرایط را برای حمله به احزاب مخالف خود آماده سازد.

بی شک حمایت و چراغ سبز ترامپ زمینه ساز این تهاجم وحشیانۀ از قبل تدارک دیده شده می باشد. امپریالیست های آمریکایی از هیچ جنایتی در خاورمیانه و در سراسر جهان برای کسب منافع استراتژیک خود، فرو گذار نکرده و نمی کند. بی دلیل نیست  زمانی که ارتش فاشیستی ترکیه به بمباران مردم کردستان (سوریه) می پردازد، ترامپ در توئیت خود می نویسد: "کردها در جنگ جهانی دوم برای ما نجنگیدند"! از طرف دیگر امپریالیست های روسیه نظاره گر اوضاع هستند و می خواهند از این جنگ به نفع منافع خود در سوریه و در منطقه خاورمیانه سود جویند. سردمداران ارتجاعی جمهوری اسلامی نیز به دنبال بهره برداری از این حمله به نفع سیاست های ارتجاعی خود در سوریه و منطقه هستند.

ما فعالین کارزار مبارزه با خشونت در ایران شدیدا این تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه را محکوم کرده و همراه با نیروهای مبارز و انقلابی سراسر جهان به افشای این جنایت و اهداف شوم آن خواهیم پرداخت. مردم کردستان و به ویژه زنان مبارز روژاوا تنها با موضع قاطع و روشن علیه کلیه مرتجعین داخلی و قدرت های امپریالیستی و در راس آن دولت فاشیستی حاکم بر آمریکا می توانند مبارزات شان را در جهت کسب حق تعیین سرنوشت خود، در جهت کسب آزادی و برابری زنان، پیش برند.

کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

11 اکتبر 2019

www.kaarzaar.com

karzar.zanan.2016@gmail.com

www.facebook.com/kaarzaar

https://twitter.com/kaarzaar

https://t.me/kaarzaar

 
 تعداد صفحه: 7  تعداد رکورد: 136  صفحه: 1 1    2    3    4    5    6    7   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠