zan_dem_iran@hotmail.com   فراخوان به عمل متحد/ به راهپیمایی کارزار زنان در سه کشور آلمان، هلند و بلژیک در ۸ مارس 2019 بپیوندید!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
17 Dec 2018
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
  برگشت   هلند
گزارش تصویری از آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

گزارش تصویری از آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

روز شنبه 14 ژانویه 2017 در هوای سرد زمستانی جمعی از فعالین سیاسی در هلند در حمایت از مبارزات و مقاومت زندانیان سیاسی که در شرایط بسیار سخت و دشواری بسر می برند. در میدان مقابل پارلمان هلند اولین آکسیون اعتراضی خود را علیه رژیم جمهوری اسلامی در آغار سال 2017 برپا کردند. در این آکسیون تشکلات گوناگون پرچم و شعارهای خود را به همراه داشتند و اعلامیه های خود را در بین حاضرین و عابرین بخش کردند. اعلامیه های چوبه های دار مرتجعین را در هم شکنیم! اعدام زینب را متوقف کنید!» سازمان زنان هشت مارس به سه زبان بخش گردید.

این آکسیون از طرف سازمان پناهندگی پرایم در هلند برنامه ریزی شده بود.

 گزارش سازمان زنان هشت مارس( ایران-افغانستان) – هلند  

17 ژانویه 2017

 
 تعداد صفحه: 5  تعداد رکورد;: 92  صفحه: 1 1    2    3    4    5   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2018 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠