zan_dem_iran@hotmail.com   برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی از پای نمی نشینیم!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
23 Aug 2019
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
  برگشت   آلمان

25 نوامبر به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

 

به خشونت روزانه علیه زنان پایان بخشیم

مبارزه پیگیر ما زنان علیه خشونت تنها به یک روز خاص تعلق ندارد !

دیگر بس است ! شاهد آمار و ارقام جنایات و خشونت ها علیه دختران و زنان به اشکال مختلف در سراسر جهان ، بودن !

تا کی ناظر بر سیاستهای زن ستیز دو سیستم پوسیده بنیادگرائی مذهبی و سرمایه داری امپریالیستی باشیم!

تا زمانی که به این اوضاع تن بدهیم و سکوت اختیار نمائیم، هرگز پایانی برای از بین بردن  خشونتها علیه زنان نخواهیم داشت.

همدردی و کمک ما به قربانیان خشونت تنها مرهمی بر دردشان میباشد و نه راه کاری برای نجاتشان .

پس بیائید برخیزیم و علیه این واپس گرائی مذهبی و سرمایه داری امپریالیستی شورش کنیم و زنجیرهای ستم و اسارت را بگسلیم .

ما فعالین سازمان زنان هشت مارس همراه با زنان کرد و ترک و عرب و آلمانی از سازمانهای زنان دیگر، اینروز را در کنار هم جمع شده و  با مراسم اعتراضی در دو قسمت از شهر دوسلدورف –آلمان  برگزار مینمائیم. 

تنها با نیروی متحد ما زنان است که میتوان به همه این ستم ها پایان بخشید و دنیائی به دور از همه این جنایات داشته باشیم.

زمان : سه شنبه 25 نوامبر 2014 از ساعت  11.30             Bolker Strasse./Ecke Markplatz gegenüber vom Rathaus

مکان:                                                                                                              Düsseldorf

زمان:  سه شنبه 25 نوامبر 2014 از ساعت 19                                         Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr.1a

مکان:                                                                                     Gelsenkirchen –Horst

 

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان ) - دوسلدورف آلمان

22 نوامبر 2014

 
 تعداد صفحه: 6  تعداد رکورد: 117  صفحه: 1 1    2    3    4    5    6   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠