zan_dem_iran@hotmail.com   تنها یک راه در مقابل زنان قرار دارد؛ سرنگونی انقلابی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
05 Dec 2020
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
    فرانسه
انگليس بلژیک آلمان هلند کانادا نروژ فنلاند ترکیه فیلم  
  برگشت  
   گزارش تصویري از اعتراض به سفر روحانی به پاریس ژانويه 2016
   گزارش تصویري از اعتراض به سفر روحانی به پاریس ـ نمایش دیواري شبانه ژانويه 2016
   گزارش تصویري از اعتراض به سفر روحانی به پاریس - میدان رپوبلیک ژانويه 2016
»   گزارش تظاهرات 8 مارس 2013 در پاریس مارس 2013
»   گزارش تظاهرات 25 نوامبر 2012 در پاریس نوامبر 2012
»   زنان هشت مارس همراه با زنان مصر، تونس، فرانسه، الجزایر .... در خیابانهای پاریس آزادی و برابری زنان را فریاد زدند./ آذر درخشان مارس 2011
   دعوت به پیوستن به راهپیمائی به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زنان ( در پاریس) مارس 2010
   گزارش تصویری از تظاھرات 17 اکتبر در پاریس، در دفاع از حقوق زنان اکتبر 2009
   ھزاران نفر در پاریس برای حقوق زنان بھ خیابان ھا آمدند - ãåÔíÏ اکتبر 2009
   *جشن اومانیته یکی از بزرگترین جشن ھای سیاسی اروپا سپتامبر 2009
»   گوشه ای از افکار عمومی غرب در مورد ایران درآکسیون های هفتگی پاریس اگوست 2009
   گزارشی از آکسیون ھای ھفتگی فعالین 8 مارس در پاریس جولای 2009
   موج سرکوب و کشتار اخیر در ایران را متوقف کنیم! جولای 2009
»   گزارشی از تظاهرات 18 تیر در پاریس - ãåÔ?Ï جولای 2009
»   مشاهدات و مشاجرات در تظاهرات 28 ژوئن پاریس ژوئن 2009
»   گزارش آکسیون اعتراضی به سرکوب های اخیر مردم ایران- پاریس ژوئن 2009
»   اطلاعیه آکسیون روز جمعه 26 ژوئن 2009 مقابل سفارت اسلامی ایران در پاریس ژوئن 2009
»   دعوت به سخنرانی و گفتگو به مناسبت بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1989 و کشتارهای دهه 80 در ایران اکتبر 2008
»   ما جمعی از فعالين کارزار در پاريس و کميته ضد سنگسار نوامبر 2006
»   گزارشی از روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان در پاريس نوامبر 2006
 
 تعداد صفحه: 2  تعداد رکورد: 21  صفحه: 1 1    2   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠