zan_dem_iran@hotmail.com   گرانی بنزین و خشم توده ها!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
06 Dec 2019
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
  برگشت   فرانسه

گزارش تظاهرات 25 نوامبر 2012 در پاریس

روز 25 نوامبر 2012 هزاران نفر در خیابان های پاریس جهت اعتراض به خشونت هایی که بر علیه زنان در فرانسه اعمال می شود، دست به اعتراض زدند. فعالین سازمان زنان هشت مارس در پاریس نیز در این تظاهرات شرکت کردند و ضمن حمل پلاکاردهایی  به پخش اطلاعیه سازمان به زبان فرانسه مبادرت ورزیدند. در طی تظاهرات ، زنانی به بحث با فعالین سازمان هشت مارس حول حجاب پرداختند. آنان می خواستند بدانند که آیا ما نسبت به حجاب موضع گیری داریم یا نه . ما توضیح دادیم که حجاب تنها به گذاشتن یک روسری محدود نمی شود بلکه حامل یک بار ایدئولوژیک است که ستوهای رژیم جمهوری اسلامی روی آن استوار گشته اند و ما از این منظر به شدت با حجاب که در ایران پوششی اجباری است ، مبارزه می کنیم. زنی دیگر انتقادی را در باره یکی از پلاکاردهای ما یعنی نه امپریالیست ها و نه بنیادگرایان اسلامی ..... مطرح می کرد و می گفت بایستی بنیادگرایان مذهبی بگذارید چون ما زنان طی قرن ها از طرف تمامی مذاهب مورد حمله قرار گرفته ایم . ضمن اینکه انتقادش را پذیرفتیم بهش توضیح دادیم که با توجه به اینکه این شعار ما مربوط به تجربه ما از سی و چهار سال حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران است ،  ما بنیادگرایان اسلامی گذاشته ایم و این به معنای توهم ما نسبت به مذاهب دیگر نیست.

شعارهایی که در صفوف مختلف راهپیمایان به چشم می خورد عبارت بودند از همبستگی با زنان جهان، بدن زن فروشی نیست ، تن فروشان نبایستی سرکوب شوند،  فحشا بایستی از بین برود و مشتریان تن فروشی بایستی مجازات گردند، وقتی زنان می گویند نه معنی آن نه است، زنی که مورد تجاوز قرار گرفته است مانند زنی که مرده است می باشد، از تجاوز بی کیفر خسته شده ایم ،  تروز زنان در خانه ها پنهان است ، زنان بایستی رساتر فریاد بکشند چرا که مردان کر هستند،...  

تظاهرات امسال روز مبارزه علیه خشونت بر زنان در شرایطی برگزار می شد که اخیرا دادگاهی واقع در محله کرتی، حومه پاریس،  حکم برائت چندین مرد را که به زنان و دختران جوان محل تجاوز کرده بودند و نیز آنها را مورد اذیت و آزار روحی و روانی قرار داده بودند، صادر کرده است . تظاهرکنندگان انزجار خود را نیز به این حکم دادگاه ابراز کردند.

شایان ذکر است که 90 درصد زنانی که در فرانسه مورد خشونت قرار می گیرند، از متجاوزین و آزاردهندگان شکایت نمی کنند چرا که در اداره پلیس نسبت به این زنان بدرفتاری می شود. به همین منظور تظاهرکنندگان خواهان به تصویب رساندن قانونی در مجلس در رابطه با خشونت هستند که به موجب آن نه تنها زنانی که مورد خشونت واقع می شوند، تحت حمایت قانون قرار می گیرند بلکه برای نیروهای پلیسی که به شکایات این زنان رسیدگی می کنند، دوره های مخصوص گذاشته شود. رئیس جمهور جدید فرانسه، فرانسوا اولاند، قول چنین قانونی را به هنگام تبلیغات انتخاباتی اش داده بود ولی ظاهرا این قول هم مثل سایر قول ها به فراموشی سپرده شده است.

این راهپیمایی از میدان باستیل در ساعت 14.30 آغاز شد و جلوی وزارت دادگستری به پایان رسید.

سازمان زنان هشت مارس – پاریس

26 نوامبر 2012

 

 

 

 
 تعداد صفحه: 2  تعداد رکورد: 21  صفحه: 1 1    2   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠