zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
16 Aug 2017
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
    انگلستان
بلژیک فرانسه آلمان هلند کانادا نروژ فنلاند ترکیه  
  برگشت  
»   مراسم بزرگداشت آذر درخشان در لندن ژوئن 2012
   گزارش تصویری از برگزاری اول ماه می در لندن می 2012
»   گزارشی از برگزاری راهپیمائی روز جهانی زن در لندن! مارس 2012
»   گزارش تصویری راهپیمائی روز جهانی زن در لندن 3 مارس 2012 مارس 2012
»   روز جهانی زن را در راهپیمائی با زنانی از عراق، تونس، افغانستان، انگلستان، کنگو، پاکستان، ایتالیا، مصر، ایران و.... برگزار می کنیم! فوريه 2012
»   گزارشی از آکسیون 25 نوامبر روز مبارزه علیه خشونت بر زنان در لندن! نوامبر 2011
»   گزارشی از برگزاری بیست و سومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در لندن سپتامبر 2011
»   دعوت به راهپیمائی در لندن سپتامبر 2011
»   گزارشی تصویری از آکسیون اعتراض به موج اخیر اعدام ها و برای آزادی زندانیان سیاسی! ژوئن 2011
»   گزارشی از برگزاری تظاهرات ایستاده در سالگرد 18 تیر در لندن ژوئن 2011
»   گزارشی از تظاهرات ایستاده در اعتراض به موج اخیر اعدام ها و برای آزادی زندانیان سیاسی! ژوئن 2011
»   گزارش تصویری از تظاهرات اول ماه می در لندن می 2011
   گزارشی از راھپیمائی مردم علیه سیاست ھای ارتجاعی دولت ائتلافی بریتانیا در لندن مارس 2011
»   گزارش تصویری از شرکت بیش از 500 هزار نفر درراهپپمائی روز 26 مارس علیه سیاستهای ارتجاعی دولت ائتلافی در لندن مارس 2011
   گزارشی از برگزاری راھپیمائی انترناسیونالیستی روز جھانی زن در لندن مارس 2011
»   گزارش تصویری از راهپیمایی 5 مارس به مناسبت روز جهانی زن در لندن مارس 2011
»   ....صدمین سالگرد روز جهانی زن را در راهپیمائی با زنانی از مصر، تونس،افغانستان مارس 2011
»   گزارشی از آکسیون همبستگی با مردم مصر و تظاهرات ایستاده در 22 بهمن در لندن فوريه 2011
»   گزارشی تصویری از تظاهرات ایستاده در اعتراض به موج اخیر اعدام ها ژانويه 2011
»   گزارشی از برگزاری 16 آذر در تظاهرات دانشجویان بریتانیا در لندن دسامبر 2010
 
 تعداد صفحه: 9  تعداد رکورد;: 162  صفحه: 4 1    2    3    4    5    6    7    8    9   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠