zan_dem_iran@hotmail.com   قتل‌عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷ را هرگز فراموش نمی کنیم و هرگز نمی بخشیم      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
10 Aug 2020
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
  برگشت   انگلستان
جنایات جمهوری اسلامی در دهه شصت فراموش نخواهد شد، عفو نخواهد شد

جنایات جمهوری اسلامی در دهه شصت فراموش نخواهد شد، عفو نخواهد شد!

 

رژیم جمهوری اسلامی به محض به قدرت رسیدن برای تثبیت پایه های ایدئولوژیک سیاسی خود حمله به زنان را آغاز کرد. سرکوب زنان آغازی برای سرکوب کل جامعه بود. جمهوری اسلامی برای سربراه کردن زنان سرکش و نافرمان و مردم بپا خاسته سبعانه شمشیر خود را بر گرده آنها فرود آورد. در طول دهه شصت هزاران هزار زندانی سیاسی از مذهبی و چپ و کمونیست، روانه زندانها و جوخه های مرگ شدند. بیش از 350 نفر از مخالفین رژیم در خارج از کشور ترور شده اند، هزاران نفر بهایی دستگیر، زندانی و کشته شدند، همجنسگرایی جرم شد و مجازاتش شلاق و اعدام.   هزاران نفر در ملا عام شلاق خوردند. حجاب اجباری به زنان تحمیل شد. صدها زن بدلیل سرپیچی از قوانین اسلامی سنگسار شدند. زنان زندانی بعنوان سمبل مقاومت کل زنان در جامعه که بر صورت جادوگر، آب دهان پرتاب میکردند، توسط بازجویان و شکنجه گران زندانهای جمهوری اسلامی به شدیدترین وجهی مجازات شدند تا درس عبرتی برای دیگران شوند. شلاق و شکنجه جیره روزانه زنان زندانی شد که حاضر نشدند تن به قوانین اسلامی زن ستیز بدهند، سران جمهوری اسلامی در اوج عجز و ناتوانی از پس انتقام از این زندانیان برآمدند. جوخه های مرگ را در صحن زندانها برپا کردند و پیکر شکنجه شده هزاران هزار زندانی سیاسی را به دار آویختند. ولی تمام این کشتارها نتوانست نیروی مقاومت زندانیان را درهم شکند، فاجعه هولناک تابستان 67 نشان عجز و ناتوانی سران جمهوری اسلامی در مقابل مردمی بود که فرزندانشان در زندانها حماسه های مبارزه و مقاومت آفریدند. آنچه به جانباختگان توان ایستادگی می داد، قدرت آرمان آنها، جذبه قدرتمند یک جامعه نوین، و در مقابل خشم و انزجار از چامعه کهنه و ارتجاعی بود.

این زندانیان، پژواک صدای مبارزه و مقاومت مردمی شدند که حاضر نبودند به ارتجاع اسلامی تن دهند. بسیاری از زندانیان سیاسی جان خود را فدای آرمان رهایی انسانها و جهانی عاری از ستم و استثمار کردند.

 

ما از تمامی زنان و مردان مبارز و آزادیخواه می خواهیم که در بیستمین و بیست هفتمین سال دهه شصت و تابستان خونین 67 به صف ما برای بزرگداشت جانباختگان زندانی سیاسی و در افشای جنایات جمهوری اسلامی بپوندند.    

زمان :شنبه 11 اکتبر 2008 ازساعت 1 تا 3 بعد از ظهر

 

مکان : میدان ترافالگار     Trafalgar Square

 

نزدیکترین ایستگاه آندر گراند:    Charing Cross

 

                  

سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان ) – انگلستان

سپتامبر 2008

 

 
 تعداد صفحه: 11  تعداد رکورد: 213  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠