zan_dem_iran@hotmail.com   برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی از پای نمی نشینیم!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
23 Aug 2019
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
  برگشت   انگلستان
گزارشی کوتاه از شرکت در آکسیون همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران/ و در حمایت از زندانیان سیاسی اخیر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان - لندن

گزارشی کوتاه از شرکت

در آکسیون همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران

لندن،۲۶ ژانویه ۲۰۱۹- در حمایت از زندانیان سیاسی اخیر (اسماعیل بخشی و سپیده قلیان)

سازمان زنان ۸ مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان

 

 
 تعداد صفحه: 10  تعداد رکورد: 200  صفحه: 1 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2019 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠