zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
25 May 2020
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹
  برگشت   انگلستان

گزارشی از آکسیون اعتراضی در مقابل کمیسیون هند در لندن  

شهره تهرانی

شنبه 26 ژانویه از جانب جمعی از زنان هند تظاهرات ایستاده ای مقابل کمیسیون هند در لندن برگزار شد.

این تظاهرات در اعتراض به موج تجاوز و خشونت علیه زنان، خصوصا در اعتراض به تجاوز به سه زن توسط پلیس، در اعتراض به تجاوز به یک معلم به اسم سونیا توسط پلیس که اخیرا اتفاق افتاده است، بود .

در این تظاهرات پلاکاردهائی که خواستار متوقف شدن تجاوز و خشونت علیه زنان بودند، به چشم می خورد. زنان و مردان شرکت کننده در این تظاهرات با خشم شعار می دادند و خواهان عدالت اجتماعی بودند. یکی از شعارهائی که در این تظاهرات داده شد این بود:" به ما نگوئید که چه لباسی بپوشیم، به پسرانتان یاد دهید که تجاوز نکنند "

فعالین سازمان زنان هشت مارس در این تظاهرات اعتراضی شرکت جسته و با پخش اعلامیه در میان تظاهر کنندگان  و عابرین تلاش کردند همبستگی خود را اعلام نمایند.

30 ژانویه 2013

 

 

 
 تعداد صفحه: 11  تعداد رکورد: 212  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠