zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
25 May 2020
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹
  برگشت   انگلستان

آکسیون به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان در لندن

2300 زن در افغانستان بر اثر خودسوزی جان خود را در سال گذشته از دست دادند

تمنای 15 ساله افغانی بوسیله افراد مذکر خانواده به قتل رسید.

در 7 ماه گذشته 50 نفر در ایران بخاطر "ناموس"  توسط مردان خانواده به قتل رسیدند.

هر 9 دقیقه به یک زن در انگلستان تجاوز می شود.

نباز دختر 16 ساله کرد عراقی بخاطر فرار از ازدواج اجباری بوسیله مردان خانواده به قتل رسید.

پدری دخترش را در ایران سنگسارکرد.

1.3 میلیون زن هر ساله در آمریکا مورد تجاوز و یا آزار جنسی قرار می گیرند.

از هر 6 نفر زن یک نفر در سوئد مورد آزار جنسی قرار می گیرد

47 زن در ماه می 2012 در زندانهای مکزیک مورد  آزار و اذیت و تجاوز بوسیله زندانبانان قرار گرفتند.

بیشمار زنانی که در ایران در انتظار حکم اعدام بسر می برند

در هفته گذشته زن جوانی در ایرلند بخاطر نداشتن حق سقط جنین جان خود را از دست داد

در هر سال بیش از هفت صد‌هزار زن به خاطر عدم دسترسی به پزشک در زمان زایمان جان خود را از دست می دهند

در چند ماه اول سال 2011 بیش از 1000 زن در پاکستان در قتل "ناموسی" جان خود را از دست دادند

این ها نمونه های کوچکی هستند از خشونت دولتی و اجتماعی و خانگی بر علیه زنان، زنجیره خشونتی که در سراسر جهان توسط نظام مردسالار سرمایه داری حاکم تولید و باز تولید می شود، راهی است برای تضمین و نگهداری رابطه ستمگری مردان و فرودستی زنان ، برای حفظ مالکیت مرد بر زن.

یا باید کل مناسبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نظام مردسالار سرمایه داری جهانی را که این چنین وحشیانه خشونت علیه زنان را در همه عرصه ها اعمال می کند درب و داغان کرد و بر ویرانه های آن جهانی بدون خشونت، بدون مردسالاری ، بدون ستم و استثمار بنا کرد و یا به  آن تن داد. راه دیگری نیست.

سازمان زنان هشت مارس به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت آکسیونی را در شهر لندن  برگزار می کند. به ما بپیوندید تا همراه هم بتوانیم گامی در جهت بر چیده شدن کلیه مناسباتی که خشونت علیه زنان را تولید می کند، برداریم.

زمان : یک شنبه 25 نوامبر 2012 از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر

مکان: مقابل نشنال گالری در میدان ترافالگار

Charing Cross نزدیکترین ایستگاه آندر گراند:

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- انگلستان

www.8mars.com / zan_dem_iran@hotmail.com

 
 تعداد صفحه: 11  تعداد رکورد: 212  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠