zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
24 Oct 2017
سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
  برگشت   کانادا
هشدار هشدار / مردم آزادیخواه تورنتو

هشدار هشدار

مردم آزادیخواه تورنتو

 

جمهوری اسلامی که بیش از سی و هفت سال با ادغام دین در حکومت،  زندگی جهنمی را برای مردم ایران بویژه زنان بوجود اورده اکنون در صدد است که فرهنگ و سنن  عقب افتاده و شنیع اسلامی سینه زنی و قمه زنی  درروز عاشورا را در سراسرجهان و بویژه در کانادا گسترش دهداین رژیم که در ایران با قوانین ارتجاعی و ضد زن اسلامی چون قصاص و سنگسار و صیغه و حجاب اجباری و کشتار  دگر اندیشان ، هر نوع آزادی بیان و عقیده ومذهب را سرکوب میکند، آزادیخواهان را به دار میاویزد ، بهایی کشی  میکند  اکنون تلاش دارداین قوانین و سنن عصر بربریت را در سراسر جهان گسترش دهدمردم  بویژه زنان و جوانان در ایران مراسم مذهبی رژیم را بهمضحکه تبدیل کرده اند و جواب حکومت به آنها چوبه های دار و سرکوب استجمهوری اسلامی که در ایران مورد نفرت و انزجار مردم است و در بی پایه گی مطلق بسر میبرد  اکنون تلاش دارد بوسیله عوامل وابسته و مزدورخود با برگذار مراسم مذهبی همچون عاشورا و تاسوعا ، از دیگر مسلمانان جهان برای خود پایه کسب کرده و پایش را در کانادا باز کند.

 

این هشداری جدی به تمام مردم آزاده ایران و جهان است که به هوش باشند و اجازه ندهند جمهوری اسلامی اهداف کثیف خود را در کانادا جامه عمل بپوشاند، باید محکم در مقابل تمام تحرکات مذهبی، فرهنگی رژیم جنایتکارایستاد.

 

مردم آزادخواه ایران و کانادا 

اگر میخواهید احکام اسلامی عصر حجر ، اسید پاشی و سنگسار و قصاص و صیغه و قتل های ناموسی ، قمه زنی ، اعدام بهایی کشی در کانادا گسترش نیابد باید محکم در مقابل جمهوری اسلامی و لابی ها و عوامل مزدور وکارچاق اش ایستاد و اعتراض کرد.

اگر میخواهید همراه و همصدا با مبارزه مردم ایران بویژه زنان و کارگران و جوانان بر علیه جمهوری اسلامی باشیدباید محکم در مقابل تحرکات سیاسی جمهوری اسلامی برای توجیح جنایتهایش در خارج از کشور ایستاد و اعتراض کرد.

اگر میخواهید پای این مرتجعین اسلامی وکارچاق کن های سفارتی در کانادا باز نشودباید محکم و متحد در مقابل آن ایستاد و اعتراض کرد.

 

به اکسیون اعتراضی علیه تحرکات جمهوری اسلامی بپیوندیدو به مراسم سیاسی - مذهبی عصر بربریت سینه زنی و قمه زنی جمهوری اسلامی نه بگویید.

 

آکسیون اعتراض به برگذاری مراسم عاشورا در تورنتو

زمان : ۱ اکتبر ۲۰۱۷ ، ساعت ۸ صبح

مکان :میدان مل لستمن (ضلع جنوبی)

 

سازمان زنان هشت مارس ( ایران – افغانستان)- واحد کانادا

۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷

 

 

 
 تعداد صفحه: 4  تعداد رکورد;: 79  صفحه: 1 1    2    3    4   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠