Print  |  close
کرکسان مرگ بار دیگر در اسمان عراق به پرواز درامده اند

کرکسان مرگ بار دیگر در آسمان عراق به پرواز درآمده اند

هم اکنون هزران زن و کودک و جوان عراقی به کابوس مرگ و بی خانمانی و ویرانی فردا می اندیشند. هم اکنون میلیونها مردم عراقی چشم به یاری و اعتراضات مردم جهان علیه این جنگ تجاوزگرانه امریکا هستند.

هم اکنون هزاران روستایی و زحمتکش عراقی نام سرزمین های گوناگون و مردم مختلف جهان را آموخته اند و با چشم و گوش اخبار مبارزات مردم جهان علیه جنگ تجاوزگرانه و قریب الوقوع آمریکا به عراق و همبستگی با خود را دنبال می کنند.

اتش افروزان جهان دنیا را به بازی گرفته اند"

آمریکا می خواهد یگانه ارباب جهان شود و جنگ و تجاوز لجام گسیخته ای که فقط با دوران توخش هم خوانی دارد اغاز کرده است. کنترل نفت خاورمیانه یکی از پایه های مهم تثبیت آقایی جهان است پس می خواهد مسیر لوله های نفت را با خون هزاران انسان ثبات بخشد انها برای تحقق این جنایات می خواهند مناطق نفتی در منطقه خلیج را به اشعال نظامی مستقیم خود در اورند و حکومت هایی از نوع استعمار کهن را سازمان دهند. آمریکایی ها گقته اند دامنه جنگهای انان برای برقراری نظم نوین بسیاری از کشورهای جهان را در بر می گیرد و طولانی خواهد بود.

آمریکا می خواهد نوکران قدیم را با نوکران جدید تعویض کند آنچه در افعانستان شد حال در انتظار مردم عراق است. امریکامی گوید هدف از این جنگ رهایی مردم عراق از رژیم صدام است. این همان بهانه ای است که که در تجاوز نظامی علیه افغانستان بکار برده اند. امریکا با همدستی کلیه دول امپریالیستی دیگر از انگلیس آلمان  فرانسه  گرفته تا روسیه هزاران افغانی را به خاک و خون کشیدند وحال نیز تحت نظارت و کنترل سربازان امریکایی و آلمانی و.. سران قبایل جنگ سالاران در حال تسویه حساب با یکدیگر هستند تا هر یک سهم بیشتری از نوکری آمریکا بدست اوردند در این میان زنان افغانستان هم چنان در بند نوکران جدید در اسارت بسر می برند مردم افعانستان کماکان در فقر و گرسنگی و بی آیندگی و ناامنی بسر می برند بنظر بوش همه انها موفقیت است درست همانطور که شارون می گوید عملیات سربازان اسرایلی در اردوگاهای فلسطینی موفقیت آمیز بوده است چون تعداد زیادی کودک و نوجوان کشته شدند و ابعاد ویرانی بسیار بوده است. این مثالها بار دیگر بر این حقیقت تاریخیا تاکید می گذارد که موفقیت مرتعجین هیچ نقطه اشتراکی با مافع مردم ندارد.دولت انگلیس به رهبری تونی بلر نه فقط تلاش می کند با هم دستی در این جنگ سهم کافی از غنایم نظم نوین داشته باشد بلکه از سهم برابری در اعمال جنایت با امریکا برخوردار شود. دولت آلمان که داعیه رهبری اروپا و درست کردن رایش چهارم دارد نیز از سهم بیشتری از چپاول مردم می خواهد. المان بعد از شرکت فعال در تجاوز به افغانستان اینک با ریاکاری چهره مخالفت با جنگ گرفته است. اما هم زمان مسؤلیتهای نظامی آمریکا در افغانستان را برای این دوره بعهده گرفته تا آمریکا بتواند قوای نظامی خود را برای خاک یکسان کردن عراق تمرکز دهد سایر دول امپریالستی اروپا و روسیه نیز شرط موافقت خود را با این تجاوز  تضمین منافع شان در حکومت بعدی عراق گزاشته اند.

کشور های مرتجع منطقه عوامفریبانه سیستم دو زبانه را پیشه کرده و ضمن ظاهر سازی در مقابل مردم کشور خود با انواع اشاره ها و زبانها سعی می کنند آمریکا را قانع کنند تا انها را به نوکری خود قبول کند و قول می دهند در راه نوکری آمریکا از هیچ جنایتی در حق مردم خود کشور های منطقه فروگزار نکنند. برخی نیز مانند مقا ما ت جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنند که از سقوط رژیم صدام به هر شکل انجام گیرد استقبال می کنند. این یعنی استقبال وقیحانه از جنگ تجاوزکارانه آمریکا, اینها همه تاکیدی است بر اینکه همه ستمدیگان جهان,همه نیرو ها و جریانات مترقی و آزادیخواه برای رهایی از چنگال خونین امپریالیستها فقط باید به خود اتکا کنند.

تجاوز به افعانستان و کشتار هزاران افعانستانی , کشتار مردم فلسطین توسط نیروهای اسرایلی و تجاوز آمریکا به عراق همه حلقه های زنجیر نظم نوینی هستند که امپرلیستها و در راس ان آمریکا برای مردم جهان تدارک دیده است. پروسه ای که با تجاوز به عراق در سال 1990 آغاز شدـاین پروسه ویرانگر از 11 سپتامبر سال گزشته وارد نقطه عطف خود شده است. این نقطه عطف با نقض آشکار کلیه قوانین بین المللی با تجاوز آشکار به حاکمیت ملی کشور ها  با سلب اولیه ترین حقوق دمکراتیک در کشورهای غربی و خلاصه با تعییر مفاهیم تثبیت شده بین المللی از جمله معنای تروریسم , تجاوز منافع ملی همراه شده است. امپریالیستها جهان را بسوی توحشی بی نظیر در تاریخ می برند. سرنوشت قرن بیست ویک همچنان نامعلوم است این وظیفه فقط بر عهده تمامی ستمدیگان جهان مردم آزادیخواه و احزاب و سازمانهای مترقی است تاهر چه پر قدرت تر مبارزه و مقاومت علیه این جهان وارونه را سازمان دهند.

امروز نوبت عراق است و فردا نوبت باقی مردم جهان خواهد شد. کسی در جهان از جنایات اینان در امان نخواهد ماند پیش از آن هزاران انسان بیگناه در آتش این جنگ تجاوزکارانه خاکستر شوند پیش از انکه بغداد و بصره ویرانه شده و هزاران زن و کودک عراقی آواره شوند باید در مقابل این قلدری امپریالیستی ایستادگی کرد. امروز حضور فرد فرد ما در صحنه مبارزه و مخالفت با تجاوز آمریکا و همدستانش به عراق  دفاع و حمایت ما از زندگی هزاران انسان است.

جنبش زنان همواره بخش مهمی از جنبش های ضد جنگ بوده و بارها در صف مقدم آن قرار داشته است. زنان ایرانی و افغانی میتوانندو باید نقش ویژه ای در این میان ایفا کنند. چرا که رنجهای زیادی برده و بارها قربانی اتحادها و شکاف های دشمنان « مدرن و متمدن » با دشمنان قرون وسطایی بوده اند.

زنان و مردان آزادیخواه

با تمام قوا در مقابل تجاوز آمریکا به عراق بایستیم با حضور انبوه خود در تظاهراتهای روز 26 اکتبر نفرت خود را از امپریالیستها و همبستگی خود را با مردم عراق در سراسر جهان طنین اندازیم بار دیگر نشان دهیم که هیچ مرزی ستمدیدگان جها را در راه رهایی شان از یکدیگر جدا نمی کند.

 

سازمان زنان هست مارس (ایرانی - افغانستانی) 15اکتبر 2002

 


سازمان زنان 8 مارس ایران - افغانستان