zan_dem_iran@hotmail.com   قتل زنان: تفکر بردگی مطلق و تملک بدن و افکار تمام زنان جهان است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
04 Jul 2020
شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹
  اعلاميه     برگشت
»   اطلاعیه شماره 1 نشست زنان چپ و کمونیست / دعوت از همه فعالین رادیکال و انقلابی جنبش زنان! ژانويه 2012
»   يک سال از وداع ما با مينا گذشت! ژانويه 2012
»   نتایج کنفرانس دوم بن: تداوم اشغال، فرودستی و فقر و فلاکت و کشتار زنان و مردم افغانستان است! دسامبر 2011
»   به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان / خشونت علیه زنان جزئی از نظام مردسالار حاکم بر جهان است! نوامبر 2011
»   فراخوان زنان مبارز و انقلابی! اکتبر 2011
»   بمناسبت بیست و سومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم! درهای زندان شکسته باد! سپتامبر 2011
»   بالا گرفتن موج اعدام ها و سرکوب ها در ایران را محکوم کنیم!!! ژوئن 2011
»   متن پیام مشهید در مراسم یادبود بهزاد کاظمی ژوئن 2011
»   بهزاد کاظمی یکی از پرکارترین فعالین سیاسی چپ درگذشت آوريل 2011
»   به مناسبت صدمين سالگرد روز جهانی زن ما همه زنانی شورشی هستيم! فوريه 2011
»   پیام سازمان زنان هشت مارس به مراسم بزرگداشت رفیق مینا حق شناس ژانويه 2011
»   اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری و یادبود رفیق مینا حق شناس ژانويه 2011
»   مینا حق شناس یار و یاور جنبش رهایی زنان درگذشت ژانويه 2011
»   به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان ما در کنار مبارزه و مقاومت همه زنان علیه خشونت روزمره در هر نقطه از جهان ايستاده ايم! نوامبر 2010
»   افتتاحیه هشتمین مجمع عمومی نوامبر 2010
»   فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم! سپتامبر 2010
»   حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی/ زنی در مرکز کشمکش سیاست های داخلی و بین المللی جمهوری زن ستیزاسلامی - آذر درخشان اگوست 2010
»   چوبه های دار مرتجعیین زن ستیز اسلامی را در هم شکنیم! زینب و سکینه قربانی سیستمی هستند که زن بودن در آن بالقوه جرم است! جولای 2010
»   زنان مرکز زلزله ای هستند که می تواند طومار جمهوری زن سیتزاسلامی را در هم به پیچد! ژوئن 2010
»   سحرگاه یکشنبه پنج قلب در زندان اوین تهران از تپیدن باز ایستاد! می 2010
 
 تعداد صفحه: 13  تعداد رکورد: 252  صفحه: 6       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠