zan_dem_iran@hotmail.com   بهاران خجسته باد      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
02 Apr 2020
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹
  اعلاميه     برگشت
»   ندایی که ما را به یک مبارزه‌ی انقلابی علیه خشونت بر زنان فرا می‌خواند! می 2016
»   تجاوز و قتل ستایش تنها یک پرده‌‌ی دهشتناک از نظام پدر/مردسالارانه‌ و شوونیستی است! آوريل 2016
»   ۸ مارس روز جهانی زن صف آرایی مبارزاتی زنان علیه ستم جنسیتی و استثمار! مارس 2016
»   فراخوان به تظاهرات* علیه سفر روحانی نماینده‌ی نظام زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی به بلژیک فوريه 2016
»   تراب حق شناس یکی از مبارزین جنبش انقلابی ایران درگذشت! فوريه 2016
»   ما نه تنها به سفر روحانی، بلکه به کلیت نظام مردسالارامپریالیستی حاکم بر جهان معترضیم! ژانويه 2016
»   نه به سکسیسم! نه به راسیسم! خواهران‌مان در آلمان به خاطر جنسیت‌شان مورد خشونت قرار گرفته‌اند، چرا؟! ژانويه 2016
   ما برای رهایی خودو سیارهمان به مبارزاتمان علیه واپسگرایان مردسالار ادامه خواهیم داد ! نوامبر 2015
»   ما نه تنها به سفر روحانی، بلکه به کلیت نظام مردسالارامپریالیستی حاکم بر جهان معترضیم! نوامبر 2015
   جلسه ی بحث و گفت و گو: چرا باید متحد علیه سفر روحانی، نمایندهي رژیم زن ستیز و سرکوبگر جمهوري اسلامی به اروپا اعتراض کنیم؟ نوامبر 2015
   این وضع دیگر قابل تحمل نیست، باید دست به یک مبارزه ی پویا بزنیم! سپتامبر 2015
»   پیام زندگی و مرگ هزاران زندانی سیاسی دهه‌ی60/ به مناسبت 27 امین سالگرد اگوست 2015
   خبر کوتاه بود! فریناز ھم خودکشی شد! می 2015
»   فراخوان بحث و گفت و گو در رابطه با: قتل وحشیانه فرخنده: بازتاب تفکر بنیاد گرایان زن ستیز مارس 2015
»   این نظام زن ستیز را باید آتش زد! مارس 2015
»   زنان جهان برای در هم کوبیدن امپریالیست های مردسالار و بنیادگرایان مذهبی متحد شوید! فوريه 2015
»   کمک به قربانیان خشونت یک چیز است و پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان چیز دیگری است نوامبر 2014
»   چه کسی صیقل می‌دهد سلاح «آگاهی» را برای روز رهایی؟!* اکتبر 2014
»   دعوت به آکسیون علیه اعدام / ریحانه را از چنگال سیستم قضایی زن ستیز جمهوری اسلامی نجات دهیم! اکتبر 2014
»   ریحانه جباری با گام های لرزان بسوی چوبه دار - اگر من جای اولیای دم مقتول بودم / آذر درخشان اکتبر 2014
 
 تعداد صفحه: 13  تعداد رکورد: 243  صفحه: 3       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠