zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
22 May 2018
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
  اعلاميه     برگشت
»   دختر ۱۶ ساله‌ی هندی بعد از تجاوز گروهی زنده‌زنده سوزانده شد
    تحقیر زن نه‌تنها در هند بلکه در همه‌ی کشورهای جهان به شکلی از اشکال وجود دارد. در ایران و افغانستان در جوامعی که شونیسم مردانه و مذهب درهم‌آمیخته است و حکومت‌های اسلامی برقرار است تجاوز و اذیت و آزار زنان به شکل سرسام‌آوری روبه افزایش است. آزار و اذیت جنسی، شکنجه و ضرب شتم و خشونت خانگی و دولتی به یک امر عادی، تبدیل‌شده است.
می 2018
»   مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری راه را برای مبارزه‌ی عمیق‌تر با ستم و استثمارهموار می‌کند!
    بدون ایجاد تشکل‌های انقلابی و بدون مبارزه برای آزادی و برابری زنان، نمی‌توان جامعه‌ی نوینی که در آن تمام مردم از ستم و استثمار رها شده‌اند را ساخت.
آوريل 2018
»   پوزخندی بر حقارت زنان یا اعترافی حقیر به عجز حاکمیت؟! مارس 2018
»   مهرانگیز جهانشاهی از میان ما رفت! مارس 2018
»   درود بر مردمی که موج نوینی از مبارزات آفریدند!
    مبارزات به‌حق مردم اگرچه غیرقابل‌پیش‌بینی نبود اما غیرقابل شکست نیست. این سرآغاز شورانگیز به شکل خود به خودی به انجام نمی‌رسد. بدون آگاهی انقلابی این شورش‌ها یا سرکوب و یا منحرف خواهند شد.
دسامبر 2017
»   در نظام طبقاتی، تأثیر قهر طبیعت هم طبقاتی است! نوامبر 2017
»   نه تنها شب، بلکه کنترل بدنمان را از مردسالاری بازپس بگیریم! نوامبر 2017
»   مبارزه برای حق سقط جنین یک مبارزه طبقاتی است نوامبر 2017
»   ادای احترام به مبارزی که نو شدن را زندگی می‌کرد و هیچ مانع ذهنی و عینی کهنه‌ای را در راه رهایی بشریت بر نمی‌تابید! ژوئن 2017
»   فراخوان تظاهرات - علیه سفر ترامپ نماینده‌‌‌ی فاشیست نظام سرمایه داری- امپریالیستی آمریکا به بلژیک می 2017
   جلسه ی بحث و گفتگو «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران» می 2017
»   اول ماه مه روز مبارزه و همبستگی انترناسیونالیستی علیه نظام سرمایه‌داری امپریالیستی - بلژیک آوريل 2017
»   چرا نباید درانتخابات شرکت کرد! آوريل 2017
   اولین جلسه ی بحث و گفتگو «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران» فوريه 2017
»   !ما می‌توانیم و باید در خیابان بمانیم تا دولت فاشیستی ترامپ/پنس را به زیر کشیم! فوريه 2017
»   درود بر زنانی که با حضور پرقدرت‌شان به مقابله با فاشیسم برخاستند! ژانويه 2017
»   ۲۰ ژانویه به خیابان خواهیم آمد! ژانويه 2017
»   در همبستگی با کارزارِنه! به نام بشریت، ما زیر بار یک آمریکای فاشیست نخواهیم رفت! دسامبر 2016
»   اعدام زینب را متوقف کنید! رژیم جنایت‌کار و زن‌ستیز جمهوری اسلامی در طول حیاتش جان هزاران زن که قربانی نظام مردسالار بوده‌اند را گرفته است. نوامبر 2016
»   دادخواهی واقعی درهم کوبیدن ماشین سرکوب و کشتار دولت جمهوری اسلامی است! اگوست 2016
 
 تعداد صفحه: 12  تعداد رکورد;: 223  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2018 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠