zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
24 Feb 2018
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
  اعلاميه     برگشت
»   درود بر مردمی که موج نوینی از مبارزات آفریدند!
    مبارزات به‌حق مردم اگرچه غیرقابل‌پیش‌بینی نبود اما غیرقابل شکست نیست. این سرآغاز شورانگیز به شکل خود به خودی به انجام نمی‌رسد. بدون آگاهی انقلابی این شورش‌ها یا سرکوب و یا منحرف خواهند شد.
دسامبر 2017
»   در نظام طبقاتی، تأثیر قهر طبیعت هم طبقاتی است! نوامبر 2017
»   نه تنها شب، بلکه کنترل بدنمان را از مردسالاری بازپس بگیریم! نوامبر 2017
»   مبارزه برای حق سقط جنین یک مبارزه طبقاتی است نوامبر 2017
»   ادای احترام به مبارزی که نو شدن را زندگی می‌کرد و هیچ مانع ذهنی و عینی کهنه‌ای را در راه رهایی بشریت بر نمی‌تابید! ژوئن 2017
»   فراخوان تظاهرات - علیه سفر ترامپ نماینده‌‌‌ی فاشیست نظام سرمایه داری- امپریالیستی آمریکا به بلژیک می 2017
   جلسه ی بحث و گفتگو «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران» می 2017
»   اول ماه مه روز مبارزه و همبستگی انترناسیونالیستی علیه نظام سرمایه‌داری امپریالیستی - بلژیک آوريل 2017
»   چرا نباید درانتخابات شرکت کرد! آوريل 2017
   اولین جلسه ی بحث و گفتگو «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران» فوريه 2017
»   !ما می‌توانیم و باید در خیابان بمانیم تا دولت فاشیستی ترامپ/پنس را به زیر کشیم! فوريه 2017
»   درود بر زنانی که با حضور پرقدرت‌شان به مقابله با فاشیسم برخاستند! ژانويه 2017
»   ۲۰ ژانویه به خیابان خواهیم آمد! ژانويه 2017
»   در همبستگی با کارزارِنه! به نام بشریت، ما زیر بار یک آمریکای فاشیست نخواهیم رفت! دسامبر 2016
»   اعدام زینب را متوقف کنید! رژیم جنایت‌کار و زن‌ستیز جمهوری اسلامی در طول حیاتش جان هزاران زن که قربانی نظام مردسالار بوده‌اند را گرفته است. نوامبر 2016
»   دادخواهی واقعی درهم کوبیدن ماشین سرکوب و کشتار دولت جمهوری اسلامی است! اگوست 2016
»   ندایی که ما را به یک مبارزه‌ی انقلابی علیه خشونت بر زنان فرا می‌خواند! می 2016
»   تجاوز و قتل ستایش تنها یک پرده‌‌ی دهشتناک از نظام پدر/مردسالارانه‌ و شوونیستی است! آوريل 2016
»   ۸ مارس روز جهانی زن صف آرایی مبارزاتی زنان علیه ستم جنسیتی و استثمار! مارس 2016
»   فراخوان به تظاهرات* علیه سفر روحانی نماینده‌ی نظام زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی به بلژیک فوريه 2016
 
 تعداد صفحه: 11  تعداد رکورد;: 219  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2018 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠