zan_dem_iran@hotmail.com   در هم کوبیدن ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی با سرنگونی انقلابی آن گره خورده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
15 Jul 2020
چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹
  برگشت   اعلاميه
استقبالی رزمنده و با شکوه از روز جهانی زن

شرکت هزاران زن در روزهای اخیر با شعار "ما جمهوری اسلامی نمی خواهیم"!

استقبالی رزمنده و با شکوه از روز جهانی زن

زنان با شور و شعف به استقبال هشت مارس روز جهانی پیکار زنان میروند. بار دیگر سنگفرش خیابانهای جهان با گامهای میلیونی زنان به لرزه در میاید. باردیگر در یک روز در سراسر جهان فریاد هم آوای میلیونها زن علیه مردسالاری حاکم برجهان بگوش میرسد. هشت مارس روزنمایش جهانی قدرت زنانی است که عزم کرده اند نام خود را بر تارک قرن جدید حک کنند.

روز زن برهمه زنانی که مردسالاری را در گوشه و کنار جهان بمصاف طلبیده اند، مبارک باد!

جنبش رهایی زنان در گوشه و کنار جهان صحنه های مقاومت و مبارزه متنوعی را دامن زده است، در ایران و افغانستان زنان در جدال مرگ و زندگی با زن ستیزی خشن و عریان دولتی از یک سو و مناسبات پدرسالارانه و مردسالارانه قرون وسطایی حاکم بر جامعه از سوی دیگر هستند.

رزم خونین و پیگیر زنان ایرانی و افغانستانی پرتوان و پر دوام باد!

حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران با سرکوب زنان آغاز شد. زنان که در صفوف میلیونی در سرنگونی رژیم شاه شرکت داشتند، مبارزه  ومقاومت پیگیرانه خود را علیه حکام تازه به قدرت رسیده اسلامی ادامه داده و در صفوف متشکل و گسترده فریاد زدند "یامرگ یا آزادی"مبارزات زنان ایرانی مایه غرور و تحسین جنبش جهانی زنان شد.

بیش از دو دهه جنگ نظامی، سیاسی و حقوقی رژیم علیه اکثریت زنان ایرانی و بیش از دو دهه مقاومت ومبارزه آنان نشان داد که زنان بر سر عهد خود ایستاده اند، و تن به بردگی نداده و تا کسب رهایی و آزادی از پای نخواهند نشست.

روز زن بر همه زنان مبارز که سنگرهای نبرد برای رهائی را در خانه، کوچه و خیابان و در زندانهای جمهوری اسلامی آکنده از طنین مبارزه و مقاومت شان کردند، مبارک باد.

شبح جنبش زنان و سرانجام متشکل شدن این جنبش، کابوس حکام اسلامی شده است. نقشه می ریزند از"مسئله زنان" صحبت می کنند به عمله و اکراه فرهنگی شان سفارش موضوع زنان می دهند. زنان حکومتی شان گوشه چادر به دندان گرفته از"اسلام واقعی" صحبت میکنند که گره رهایی زنان به آن وابسته است. مردان"نواندیش دینی" در بدربه دنبال آیه هایی در قرآن می گردند که حداقل سخنی از تنبیه و مجازات زنان نکند آنان برای مهار و کنترل این دشمنان بالقوه نظام اسلامی هر ترفندی زده اند اما دیگر حنایشان رنگی ندارد چاره ای ندارند، جزاینکه به سرکوب عریان این نیروی عظیم و خشمگین ادامه دهند. بی جهت نیست که در اوج عوامفریبی شان در مورد زنان همچنان سنگسار می کنند، شلاق می زنند، دستگیر و زندانی می کنند.

هشت مارس بر همه زنانی که سنگسار، شلاق ، حجاب اجباری، زندان و شکنجه را طی بیش از بیست سال به هیچ گرفته و در مقابل مرتجعین اسلامی بزانو در نیامدند مبارک باد!

بیش از سه سال رژیم توانست با ترفند توده های زنان و جوانان را به دام انتخابات کشاند اما کارنامه همه دارودسته های حاکم اسلامی طی همین دوره آنچنان است که دیگر جایی برای عوامفریبی و وعده وعید نگذاشته است. اعتراضات اخیر زنان و مردان جوان سیلی محکمی بر چهره کریه هر دو جناح اسلامی و مشاطه گران داخلی و خارجی آنان است. شرکت وسیع زنان در مبارزات سالهای اخیر، بویژه در سالگرد انقلاب 22 بهمن امسال نشان میدهد که این بارزنان آگاه مصمم اند مضحکه انتخابات را رسوا کرده و ترفندهای دشمنان را نقش بر آب کنند.

هشت مارس بر همه زنانی که امسال جشن بقدرت گیری حکام اسلامی را به عزایشان تبدیل کردند مبارک باد.

برای دفن حکام زن ستیز اسلامی، جنبش زنان باید درصفوف گسترده متشکل شود. همانگونه که در آغاز قدرت گیری این رژیم متشکل شدند تا اولین هجوم رژیم را برای سرکوب رژیم را پس برانند. زنان در صفوف متشکل و گسترده قادرخواهند شد مهر خود را برتحولات آتی جامعه حک کنند.

پیروز باد مبارزات آگاهانه و متشکل زنان!

سازمان زنان هشت مارس(ایرانی-افغانستانی)

8 مارس2001

 

 

 
 تعداد صفحه: 13  تعداد رکورد: 252  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠