zan_dem_iran@hotmail.com   در هم کوبیدن ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی با سرنگونی انقلابی آن گره خورده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
14 Jul 2020
سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹
  برگشت   اعلاميه

فراخوان به تظاهرات علیه دیپورت خانواده ایرانی

در آستانه سال نو میلادی دولت آلمان هدیه کریسمس خود رابه خانواده ایرانی پناهجو اهدا کرد:                                                                                          

دیپورت

در شرایطی که حکومت ایران به طرز وقیحانه ای به سرکوب مردم ایران مشغول است و در شرایطی که هر روزه  خبر از سنگسار، اعدام  و شلاق د ر ملاء عام  توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران بگوش میرسد و در شرایطی که ایرا ن در سال 2002 یکی از کشورهای نقض کننده حقوق بشر بوده ، در این شرا یط دولت آلمان به خانواده پناهجوی ایرانی پس از چند سال زندگی در آلمان حکم دیپورت داده است.

بدون شک بازگرداندن این خانواده به ایران آنها را در خطر جانی قرارمیدهد. دولت آلمان باید مسئولیت زندگی این خانواده را به عهده بگیرد.

وجدان های آگاه انسانی درآلمان میبایست این عمل دولت آلمان راهمکاری بارژیم جمهوری اسلامی به حساب آورد.

ما زنان ایرانی و افغانستانی از همه مردم و انسانهای آزادیخواه میخواهیم که به هرشکلی که میتوانند به یاری این خانواده پناهجوی ایرانی برخیزندو مقابل حکم دولت آلمان بایستند.

قرار است این خانواده در روز دوشنبه 30 دسامبر به ایران دیپورت شوند.

در تظاهرات اعتراضی علیه بازگرداندن اجباری به ایران شرکت کنیم،جان یک خانواده پناهجو در خطر است.

سازمان زنان هشت مارس ( ایرانی – افغانستانی )

30  دسامبر 2002

 

 
 تعداد صفحه: 13  تعداد رکورد: 252  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠