zan_dem_iran@hotmail.com   قتل‌عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷ را هرگز فراموش نمی کنیم و هرگز نمی بخشیم      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
11 Aug 2020
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
  برگشت   اعلاميه
جمعبندی از راهپیمائی کارزار زنان

اطلاعیه شماره 4

جلسه پالتاک

جنبش رهائی زنان، افق ها و دورنماها !

در شرایطی که توده های مردم بیزار از شکاف های طبقاتی و فقر و استثمار، ستم دینی و جنسیتی، رواج جهل و سنت های عقب مانده، بی حقوقی و ستم گری ملی، دست به اعتراض و شورش و مبارزه می زنند، افق و برنامه انقلاب کمونیستی می تواند خشم زنان را به نیروی قدرتمندی در راه سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل کند

در نتیجه فرآیند شفافیت بخشیدن به افق و برنامه کمونیستی در زمینه مبارزه رهائی بخش زنان، ضرورتا نیازمند دامن زدن به بحث و جدل و جوشش فکری است. بر این اساس نشست هامبورگ از جانب زنان چپ و کمونیست در تاریخ 6 تا 8 آوریل سازماندهی شده است.

این نشست از طریق پالتاک همزمان پخش خواهد شد.

 

جمعه 6 آوریل از ساعت 14.30 تا 19.30

شنبه 7 آوریل  از ساعت 9 صبح تا 12 و از ساعت 13 تا 20

یکشنبه 8 آوریل از ساعت 10 تا 12

 

Zanane Chap   IranMiddle East /

 

 برگزارکننده: زنان چپ و کمونیست

Zanane.chap@live.com

 

 
 تعداد صفحه: 13  تعداد رکورد: 256  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠