zan_dem_iran@hotmail.com   در هم کوبیدن ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی با سرنگونی انقلابی آن گره خورده است!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
14 Jul 2020
سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹
  برگشت   اعلاميه
انتفاضه تا رهائی مردم فلسطین خاموش نخواهد شد

انتفاضه تا رهائی مردم فلسطین خاموش نخواهد شد!

 

فلسطین بار دیگر صحنه نبرد جوانان جسور فلسطینی با نیروهای اشغالگر اسرائیلی شده است. چهره های جوان ونوجوان با خشم ونفرت وتنها سلاحی که در دسترس دارند به نبردی نابرابربا سربازان تا به دندان مسلح اسرائیلی برخاسته اند جوانانی که حاضر نیستند به تحقیر و ستم ملی ببیش ازنیم قرن تن دهند.

«ما صلح نمی خواهیم، ما اسلحه می خواهیم، رهبر می خواهیم، صلح برای ما چیزی جز فقرو فلاکت و بدبختی وتحقیر ببار نیاورده است». این حرف های زن و مرد جوانی است که هر از چندی از رسانه های جهانی که بشدت تحت کنترل منافع امپریالیست هاست میشنویم اما بی تردید حرف میلیونها فلسطینی است.

بیش از نیم قرن است که دولت صهیونیستی اسرائیل با پشتیبانی اربابش امریکا با اعمال بیشرمانه ترین و سبعانه ترین جنایات بشری، خلق فلسطِین را به خاک و خون کشیده اند؛ آواره کرده  اند تا دژی بنام اسرایئل را برای حفظ منافع امپریالیستها در خاورمیانه بنا کرده و خلق های عرب منطقه را زیر چکمه های خود داشته باشند.

مردم فلسطِِین خواهان در هم کوبیدن عاملِین این ستم و تحقیر تاریخی هستند آنان خسته از بیراه های سازش و فریب نارهبران هستند هر بار بنام صلح آنان را به قربانگاهی بس دهشناکتر کشانده اند. کمترِین صلح برای مردم فلسطین خروج قوای اشغالگر اسرائیلی از فلسطین است. صلحی که بر پایه بنیادی ترین منافع ستمدیده گان و زحمتکشان فلسطینی از هر نژاد مذهب و جنسیتی بنا شود.

مبارزه مردم فلسطین علیه دولت صهسونیستی اسرائیل و حامی امپریالیستش آمریکا مبارزه همه اعراب منطقه است. مبارزه همه ستمدیده گان علیه چنگال های مهم امپریالیسم و سیطره جهانی آن است. قلب ستمدیده گانی که رویای جهانی عاری از ستم و استثمار و تحقیر و رنج را در سر دارند با مبارزات مردم فلسطین می تپد و از شور و شوق و جسارت جوانان فلسطینی بوجد می آید، جوانانی که برای دفاع از خلق شان مرگ را به تمسخر گرفته اند.

مبارزات مردم فلسطین تا پیروزی هنوز گام های بلندی در پیش دارد باید از اسارت تفکرات  ناسیونالیستی، مذهبی و نیروهای مذهبی ناسیولیستی خود را رها کند، بویژه در شرایطی که دولت هایی چون جمهوری اسلامی تلاش دارند از این مبارزات برای زد و بندهای کثیف شان با دول ارتجاعی منطقه و امپریالیستها سوء استفاده کنند. افکار عقب مانده مذهبی و مردسالارانه انرژی بیش از نیمی از مردم فلسطین یعنی زنان را در بند کرده است. باید انرژی این نیروی عظیم  ستمدیده رها شود، نیرویی که نفرت و خشم از دست دادن فرزند شوهر برادر و پدر از آنان چنان انبار باروتی فراهم کرده که اگر از پشت جبهه های مبارزات رهائیبخش به صفوف مقدم این جنبش بپیوندند و جایگاهی واقعی و شایسته خود را بیابند حریقی بپا خواهد شد که مردم فلسطین بر خاکستر آن می توانند جامعه ای دمکراتیک سکولار و آزاد بنا کرده و تاریخ خود را سربلند و پر غرور آغاز کنند.

 

باران سنگ آغاز شده است مقدمش گرامی باد!

با تمام قوا از مبارزات مردم فلسطین دفاع کنیم!

 

مهر 1379- اکتبر 2000

 

 سازمان زنان هشت مارس (ایرانی- افغانستانی) 

 

 
 تعداد صفحه: 13  تعداد رکورد: 252  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠