zan_dem_iran@hotmail.com   آتنا دائمی / من امروز آزادم چون آزادی به آن طرف میله ها بودن نیست! هستم تا زنده ام      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
10 Jul 2020
جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹
  برگشت   اعلاميه
اعتراض به کنفرانس سران قبایل افغانستان، در شهر بن

اعتراض به کنفرانس سران قبایل افغانستان، در شهر بن

از تاریخ 27 نوامبر کنفرانسی متشکل از نمایندگان ائتلاف شمال، سران قبایل و نمایندگان ظاهر شاه و ... توسط امپریالیستها تدارک دیده شد. مرتجعترین نیروهای افغانستان در این کنفرانس به مذاکره نشسته اند تا تحت نظارت اربابان امپریالیست شان برای آینده افغانستان تصمیم گیری کنند.

در اعتراض به این کنفرانس و این دخالتگری در سرنوشت مردم افغانستان، روز سه شنبه 27 نوامبر "سازمان زنان هشت مارس به همراه" کمیته تدارک جبهه ضد تهاجم امپریالیستی به افغانستان"، در شهر برگزاری کنفرانس، در مقابل هتل خبرنگاران بین المللی، آکسیونی ترتیب دادند. این آکسیون با استقبال خبرنگارانی که از سراسر جهان برای جمع آوری اخبار مربوط به کنفرانس گرد آمده بودند، روبرو گردید. این آکسیون که ناگهانی و بدون مجوز پلیس،  با باز کردن پرچم و پلاکارد، آغاز شده بود، خبرنگاران را به هیجان آورده بود. قاطعیت و خشم شرکت کنندگان در آکسیون، فضایی رزمنده ایجاد کرده بود. مصاحبات بسیاری با سخنگویان آکسیون صورت گرفت. سوالات مهمی مطرح شد. پس از چهل دقیقه با اخطار و تهدید پلیس، آکسیون پایان یافت. این آکسیون با هدف مصاحبه با خبرنگاران با امید انعکاس آن هر چند محدود انجام گرفت. با توجه به اینکه خبرنگاران از کشورهای گوناگون به این محل آمده بودند، هنوز اطلاعی از انعکاس این آکسیون و پخش مصاحبات، در دست نیست.

در همین زمان طرفداران ظاهر شاه، آکسیونی در حمایت از او ترتیب داده بودند. این آکسیون در کنار اتوبان و در جلوی یک تپه برگزار می شد . طرفداران ظاهر شاه، پلاکاردهایی با عکسهای رنگی ازاین مرتجع  نمک سود شده و شعارهایی در حمایت از از برافراشته بودند. ما بمحض ورود به آکسیون باامید به اینکه شاید در این جمع، کسی را بیابیم که سازی غیر ساز بقیه شرکت کنندگان می نوازد، چند اعلامیه در میان شرکت کنندگان پخش کردیم، اما آنها اعلامیه ها را پاره کردند و دهان به فحاشی گشودند. این حرکت نشان میداد که هیچ نیروی مترقی که با دخالتگری امپریالیستها در سرنوشت مردم افغانستان و آلترناتیو های ارتجاعی برای دولت آینده این کشور، ضدیت قاطع داشته باشد، در کنار این جمع نمیتواند جای گیرد. ناگفته نماند که حزب کمونیست کارگری ایران در کنار طرفداران ظاهر شاه به تظاهرات پرداخته بودند!!!؟

سازمان زنان هشت مارس( ایرانی-افغانستانی)  نوامبر 2001

 
 تعداد صفحه: 13  تعداد رکورد: 252  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠