zan_dem_iran@hotmail.com   تنها یک راه در مقابل زنان قرار دارد؛ سرنگونی انقلابی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
05 Dec 2020
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
  دسته هشت مارس     برگشت
»   گزارش تجلیل از روز جهانی زن در شهر .... مارس 2016
»   نقش و سهم زنان در انقلاب سپتامبر 2015
»   مسئول این همه جنایات کیست؟ سپتامبر 2015
»   وضعیت زنان در جامعه ما سپتامبر 2015
»   قطعنامۀ مشترکِ محافل تجلیلیۀ روز جهانی زن   مارس 2015
»   ستم برزن یکی ازارکان عمده جمهوری اسلامی افغانستان است نوامبر 2014
»   زنـده بـاد اول مـی روز جـهـانـی کـارگـر می 2014
»   زنان یک کشور تحت اشغال نمی توانند آزاد باشند. می 2014
شماره های نبرد زن دسامبر 2013
   اطلاعیه ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن وﺑﻼگ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دسامبر 2013
»   امپریالیزم حامی ستم جنسی است جولای 2013
»   گزارشی از مراسم تجلیل هشت مارچ مارس 2013
»   امپریالیزم حامی ستم جنسی است! برگرفته از سایت  دسته هشت مارچ آفغانستان دسامبر 2012
»   زنان خود حامل ستم برزنان ميباشند دسامبر 2011
»   راه درست مبارزه عليه ستم بر زنان چيست؟ جولای 2011
»   گزارشی از وضعیت زندانیان زن در محبس هرات برگرفته از نشریه شماره 13نبرد زن جولای 2011
»   ستم جنسی را با چه شيوه ای ميتوان ازميان برداشت؟ برگرفته از نشریه شماره 13 نبرد زن ژانويه 2011
»   چرا زنان جنس دوم قلمداد ميگردند؟ برگرفته از نشریه شماره 13 نبرد زن ژانويه 2011
»   ششم جدی سالروز تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی را تقبیح کنیم ژانويه 2011
»   منير احمد طاهری يك مرد فريبكار و رحيمه يك زن فريب خورده است اکتبر 2010
 
 تعداد صفحه: 3  تعداد رکورد: 51  صفحه: 1 1    2    3   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠